Vis menu Skjul menu

Velkommen til Ressource City

Ressource City bidrager til løsningen af en række af klodens mest presserende problemer: Manglen på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Vi vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. Danmark har brug for virksomheder, der tager deres grønne ansvar og ønsker at drive forretning med udgangspunkt i cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.

Udover at skabe et grønnere Danmark, skaber vi også flere jobs og muligheder ud af eksisterende ressourcer. Fremfor at producere nyt, benytter vi os af upcycling og genanvendelse af andres affald. Med andre ord kan brugen af cirkulær økonomi være med til at skabe en bedre planet, samtidig med at det er grobunden for forretningsvækst.

Ressource City gør en forskel for lokalsamfundet – og hele landet. Vores ambition er at udvikle Næstved til at blive et nationalt omdrejningspunkt for en ny måde at anvende affald på. Sammen gør vi en forskel.

Velkommen til Ressource City!

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre

Vores vision

Vi lever i dag i et samfund, der er designet til at forbruge og smide væk. Det skaber årligt 1,3 tons affald, som går til spilde. Med Ressource City forestiller vi os en industri, der er så grøn, at rekreative områder og oplevelser ligger side om side med forarbejdning af ressourcer og udvikling af produkter. Samtidig forestiller vi os et sted, hvor innovation, viden og inspiration går hånd i hånd med en miljø- og ressourcebevidst fremtid.

Brugte flasker

Med fokus på bedre ressourceudnyttelse, blandt andet baseret på upcycling, håber vi på at udvikle Ressource City; En klynge, som med et fokus på en bæredygtig fremtid og udvikling af cirkulære ressourcekredsløb, opnår en unik identitet og et nyt forretningspotentiale. Sammen kan virksomhederne drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring, så produktiviteten forbedres og forretningsudviklingen bliver stærkere.

Virksomhedernes fremtidige succes i Ressource City afhænger af mulighederne for at kunne bruge hinanden praktisk og innovativt. Derfor har Ressource City skabt en industriklynge, der består af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Vi giver dem praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter, og alle arbejder med at udvikle nye produkter ud af dét, som andre betragter som affald.

Ressource City udvikles i et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv, Arkitektskolen, DTU, FORCE og Lendager Arkitekter – og i et nært samarbejde med Maglemølle Erhvervspark A/S.

Vi gør en forskel!

Ressource City er skabt på baggrund af udkantsproblematikken, såvel som klodens presserende miljøproblemer. Selvom Næstved er en af de største kommuner på Sjælland, oplever vi færre arbejdspladser, en “flugt” mod Storbyen og et faldende børnetal.

Med vores eksisterende industriklynge, som vækster konstant, skaber vi jobs og muligheder ud af dét, vi har. Med udgangspunkt i cirkulær økonomi udvikler vi Næstved til at blive et nationalt omdrejningspunkt for en ny måde at betragte og anvende affald på.

Næstved Kommune etablerer et sekretariat i samarbejde med Næstved Erhverv og andre gode samarbejdspartnere. Vi har viden og kompetencer om mulighederne i genanvendelsesindustrien, og vil facilitere mødet mellem forskningsinstitutioner, virksomhedsledere, iværksættere, studerende samt helt almindelige borgere.

Vidste du…

I Danmark producerer vi rigtig meget affald. Så meget, at vi er blandt de lande i verden, der genererer mest affald pr. indbygger, og dermed også bruger flest ressourcer?

Ved at producere mindre affald, gavner vi ikke kun miljø og klima, men også økonomien.

Sammenpresset affaldHvad betyder upcycling?

Upcycling er Ressource Citys kerneidé. Vi ser affald som en ressource, som kan konverteres til nye ressourcer og nye produkter.

Ved at genbruge verdens ressourcer, bidrager vi til den nationale og globale målsætning om en mere bæredygtig verden. Samtidig ser vi upcycling som sund forretningsfornuft, da jordens naturlige ressourcer er faldende og dermed bliver dyrere.

Hvad er en klynge?

En klynge defineres som ”en geografisk koncentration af indbyrdes forbundne virksomheder og institutioner, der arbejder i en fælles industri”. Succesfulde internationale industrier har en tendens til at gruppere sig. F.eks. softwareudvikling i Silicon Valley, filmproduktion i Hollywood og henholdsvis medicinalproducenter i Danmark.

Ved at samle sig i sådanne klynger kan virksomhederne bl.a. drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring.
Fordelene ved en klynge er, at

  • Produktiviteten blandt klyngens virksomheder forbedres.
  • Ved at samle folk med samme interesser og viden, men med forskellige perspektiver, skabes der større innovation indenfor den pågældende industri.
  • Forretningsudviklingen bliver stærkere blandt klyngens virksomheder.

Vidste du…

Hvert år smider hver eneste dansker i gennemsnit 450 kilo affald, bl.a.

21 kg elektronik
76 kg papir og pap
19 kg plast
16 kg tøj 
96 kg bygge- og anlægsaffald
26 kg glas
27 kg metal
89 kg organisk affald

Det er rigtig meget affald, som kan blive til mange nye produkter, hvis det sorteres.

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre

Maglemølle

Ressource City har til huse på den gamle Ny Maglemølle Papirfabrik, der engang var en af Danmarks største fabrikker. Ressource City på Maglemølle er en oplagt mulighed at vise, hvordan et gammelt og udtjent industriområde kan få nyt liv gennem upcycling.

I samarbejde med Lendager Arkitekter er der lavet en helhedsplan for området. Planen skal vise, hvordan bygningerne kan rumme Ressource City, og hvordan området sideløbende kan omdannes til et nyt byområde med plads til industri, genbrugsmarkeder og rekreative områder.

Visualisering af Ressource City

Upcycling af Kraftcentralen
Kraftcentralen var en af de første bygninger, der blev opført på Ny Maglemølle Papirfabrik. Her blev enorme mængder af kul omdannet til varme, der forsynede hele fabriksområdet.
I dag er bygningen tom, ribbet for alt inventar, inklusiv de store kulkedler. Det er ikke nogen let bygning at sætte i stand – hvad kan den bruges til, og hvad mon det vil koste?
Ressource City har svaret på det. Bygningen skal omdannes til et Ressource Center – en kombination af kontorer, mødelokaler, konferencefaciliteter og udstillingsmuligheder. Tanken er, at ”bygge et hus i huset” og dermed spare mange penge på at føre bygningen op til nutidens krav om isolering.

Og løsningen er egentlig ret simpel: Isolerede containere, der allerede er indrettet som kontorer, stables oven på hinanden i det store kedelrum. En række solide betonpiller hæver containerne til første sals højde, så gulvet i kedelrummet kan bruges til konferencer. Selve rummet vil altså være uopvarmet, men containerne vil give en vis isolerende effekt.
Projektet er inddelt i faser – i første omgang bygges formentlig kun den første etage af containere, da det er så langt det nuværende budget rækker. Men vi søger selvfølgelig sponsorer til den udvidede model.

Ressource Centeret skal virke som et showroom og vise, hvordan de øvrige bygninger på Maglemølle kan ”upcycles” på samme måde.

Ressource City på Maglemølle
Området har siden papirfabrikkens lukning i 1992 holdt sig levende af små og store virksomheder, og vi står i dag tilbage med et enestående fabrikskompleks i Næstved, hvor mange af bygningerne er registreret som højst bevaringsværdige. Kulturstyrelsen karakteriserer i dag Maglemølle som et enestående kulturmiljø i Danmark. 

Ressource City vil med genbrugsbevidsthed revitalisere Maglemølle-området.
Ønsket er, at opfindsomhed vil føre til nye virksomheder der med udstrakt genanvendelse af ting og materialer, kan genanvende de unikke, rå og karske industribygninger.
På den måde vil ringen være sluttet, og kulturmiljøet Maglemølle vil indgå i en kontekst med eksemplarisk genbrug.

Helhedsplan
Maglemølle rummer fantastiske potentialer – og området er en væsentlig del af Næstveds historie. Der er RIGTIG mange kvadratmeter bygninger – 60.000 etagemeter fordelt på hele 79 bygninger. Størstedelen af bygningerne hænger sammen, og det er derfor muligt at gå indendørs fra den ene bygning til den anden på en stor del af området.

Mange af bygningerne er karakteriseret som bevaringsværdige – og det er et spændende kulturmiljø at færdes i. Selv i dag, hvor bygningerne er hårdt præget af tidens tand, fornemmer man det storslåede kompleks af fabriksbygninger.

Ressource City passer godt ind på Maglemølle. Det er muligt at genetablere industri i de gamle fabriksbygninger – med respekt for omgivelserne, naturligvis – og med en placering midt i Næstved by, med direkte adgang til havnen, er beliggenheden optimal både for virksomheder og almindelige besøgende.

Helhedsplanen, som er udarbejdet af Lendager Arkitekter, viser, hvordan det er muligt at forene produktion og iværksætteri med mulighederne for at bruge området rekreativt. Vi vil skabe en helt ny bydel med plads til mange forskellige erhverv.

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre
Virksomhed
Uddannelse
Borger

Uddannelse

I Ressource City har vi fokus på, hvordan affald kan blive til noget andet og mere værdifuldt. Det kræver, at vi kan og vil tænke anderledes. Vi analyserer og vurderer mængder og indhold af restprodukter fra forskellige virksomheder, og vi udvikler nye metoder til at genanvende det. Til det har vi brug for dygtighed og kreativitet, og derfor  spiller uddannelsesinstitutioner en stor rolle i Ressource City. Vi vil gerne kunne skabe synergi mellem virksomhederne og de studerende, så de sammen kan finde nye, innovative løsninger.

I Ressource City skaber vi mulighed for, at studerende møder virksomhederne på flere måder. Det kan være gennem praktikforløb, studiebesøg eller matchmaking-arrangementer, hvor virksomhederne stiller de studerende en udfordring. På sigt kan der måske også tilknyttes phd-studerende til Ressource City.

Ambitionen er derfor at indgå forskellige samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i og udenfor Næstved, så vi kan skabe et tæt og frugtbart makkerskab mellem virksomhederne og de studerende.

Samtidig vil vi gerne have flest mulige studerende til at interessere sig for fænomenet Ressource City. Der kan laves mange forskellige studieprojekter om genanvendelse, klynger, yderkantsproblematikker, borgerinddragelse, fysisk planlægning og så videre.

Vi har allerede afholdt et par udstillinger med forskellige afgangsprojekter – og det er en stor ære og giver stor værdi til Ressource City og Næstved, at studerende interesserer sig for vores idéer og vores by.

Pt. har vi samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, DTU og Kunstakademiets Arkitektskole.

Helhedsplan

Helhedsplanen er den samlede vision for Ressource City. Du kan vælge at hente den på én gang, men hvis du sidder ved en mindre kraftig computer eller langsom forbindelse, råder vi til at se helhedsplanen i bidder. 

Helhedsplan MINI DEL1

Helhedsplan MINI DEL2

Helhedsplan MINI DEL3

Helhedsplan MINI DEL4

Helhedsplan MINI DEL5

Helhedsplan MINI DEL6

Helhedsplan MINI DEL7

Helhedsplan MINI DEL8

Helhedsplan MINI DEL9

Helhedsplan MINI DEL10

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre
Download handlingsplan som PDF Download helhedsplan

Idébank

Vi har selv en masse idéer til, hvordan vi kan gøre verden til et grønnere sted; det har du måske også. Dem vil vi rigtig gerne høre mere om!

Bruger du måske dine aluminiumsdåser som lysestager, eller laver du tasker ud af cykelslanger? Her på siden kan du dele din idé til, hvordan du genbruger eller upcycler dine restprodukter. Skriv et par linjer om, hvad din idé går ud på og upload også gerne et billede. Hav venligst lidt tålmodighed, da det kan tage op til 2 minutter at uploade din idé og dit billede.

Indtast disse tegn i feltet nedenfor
Bevis at du ikke er en robot:
betingelserne
Vedhæftet billede intet billede valgt

Betingelser

Jeg bekræfter, at jeg har ophavsret til det billede, som jeg har lagt på Ressource Citys hjemmeside. Derudover giver jeg Ressource City tilladelse til at bruge både billede og idé.

OK
Idégalleri
Indlæs flere

Kontakt os om alt

Ressource Citys sekretariat holder til på Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Vi er også rigtig meget ude af huset, så ring eller send en mail til os i stedet. Vi bestræber os på at svare på din henvendelse så hurtigt som muligt.

Michael Elgaard

Michael Elgaard

Projektleder

+45 20154509
Anette Moss

Anette Moss

Projektleder (Bæredygtig Grøn Byudvikling)

+45 29454399
Jannie V.D. Jakobsen

Jannie V.D. Jakobsen

Projektmedarbejder (Bæredygtig Grøn Byudvikling)

+45 29365729
Nadia Lavard í Dali

Nadia Lavard í Dali

Kommunikationsmedarbejder

Lene Møller

Lene Møller

Receptionist

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Teamleder (Team Affald, Byg & Miljø)

+45 25451537