Vis menu Skjul menu

Velkommen til Ressource City

Ressource City skal bidrage til at løse en række af klodens mest presserende problemer: mangel på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Vi vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. Vi har behov for virksomheder, der tager ansvar og ønsker at drive forretning med udgangspunkt i cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.

Et harum quidem

Vi skal med andre ord skabe jobs og muligheder ud af det vi har – de ressourcer vi har. Og derfor er upcycling og genanvendelse af andres affald løsningen. Nationalt såvel som internationalt er der fokus på mulighederne i cirkulær økonomi og genanvendelse – det er slet og ret en god forretningsmulighed.

 

Kraftcentral

Ambitionen med Ressource City er at gøre en forskel for lokalsamfundet – og for hele landet. Ressource City vil udvikle Næstved til at blive nationalt omdrejningspunkt for en helt ny måde at betragte og anvende affald på. 

Gå på opdagelse på vores hjemmeside og bliv klogere på, hvad Ressource City er for en størrelse. Klik dig ind på det emne, som du gerne vil læse mere om, i menuen på venstre side, 

eller rul ned ad siden og læs lidt om det hele på én gang.

Velkommen til Ressource City!

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre

Vores vision

Ressource City er idéen om et projekt, der vil gøre en forskel for et samlet lokalsamfund – og for hele landet. Ressource City vil skabe produktion og arbejdspladser med afsæt i de ressourcer, der findes i området.

Ressource City skal bidrage til at løse en række af klodens mest presserende problemer: mangel på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Vi vil skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling. En industriklynge, der består af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Ressource City giver dem praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter, og alle arbejder med at udvikle nye produkter ud af det, som andre betragter som affald – upcycling.

Brugte flaskerDe kloge kalder dette opgør med brug-og-smid-væk-kulturen for cirkulær økonomi, fordi de samme ressourcer bliver brugt flere gange. Vi kalder det nye jobs – og et lille bidrag til at redde verden.

Ressource City udvikles i et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv, Arkitektskolen, DTU, FORCE og Lendager Arkitekter – og i et nært samarbejde med Maglemølle Erhvervspark A/S.

Hvorfor er det nødvendigt med Ressource City?

Ressource City går på to ben. Dels bliver der etableret et sekretariat, der kan tiltrække og servicere virksomheder, dels bliver der skabt nogle spændende fysiske rammer i den udtjente kraftcentral på Maglemølle.

Selv om Næstved er en af de største kommuner på Sjælland, er vi ramt af mange udkantsproblematikker. Der bliver færre arbejdspladser, de unge flytter til København for at læse, men vender ikke tilbage. Uddannelsesniveauet er lavt, og børnetallet er faldende.
Ressource City er en udløber af den problematik. Vi vil udvikle os ud af udkantsproblemerne ved at tage udgangspunkt i det, vi har, og det vi kan.

Vi skal skabe jobs og muligheder, ud af det vi har – de ressourcer vi har. Og det er f.eks. de store genbrugsvirksomheder som AffaldPlus, Reiling og Ragn Sells. Og de små genbrugsbutikker i Næstved, som der er 20 af.

Også nationalt og internationalt er der fokus på mulighederne i cirkulær økonomi og genanvendelse. Det er slet og ret en god forretningsmulighed.

Vi vil gøre en forskel

Ambitionen med Ressource City er altså at gøre en forskel for lokalsamfundet – og for hele landet. Ressource City vil udvikle Næstved til at blive nationalt omdrejningspunkt for en helt ny måde at betragte og anvende affald på.

Næstved Kommune etablerer et sekretariat i samarbejde med Næstved Erhverv og andre gode samarbejdspartnere. Vi har viden og kompetencer om mulighederne i genanvendelsesindustrien, og vil facilitere mødet mellem forskningsinstitutioner, virksomhedsledere, iværksættere, studerende samt helt almindelige borgere.

Vidste du…

At vi producerer rigtig meget affald i Danmark? Så meget, at vi faktisk er blandt de lande, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger i hele verden. 

Hvis vi producerer mindre affald, kommer det ikke kun til at gavne miljøet og klimaet, men også økonomien.

Sammenpresset affaldHvad betyder upcycling?

Upcycling er kerneideen i Ressource City – at benytte affald som en ressource til ny produktion, at konvertere affald til nye ressourcer og nye produkter.

Fokus er på at genbruge verdens ressourcer og bidrage til den nationale og globale målsætning om en mere bæredygtig verden. Samtidig er der rigtig meget sund forretningsfornuft i at tænke i genbrug, da metaller, olie og energi kun bliver dyrere.

Hvad er en klynge?

En klynge defineres som ”en geografisk koncentration af indbyrdes forbundne virksomheder og institutioner, der arbejder i en fælles industri”. Succesfulde internationale industrier har en tendens til at gruppere sig. F.eks. softwareudvikling i Silicon Valley, filmproduktion i Hollywood og henholdsvis medicinalproducenter i Danmark.

Ved at samle sig i sådanne klynger kan virksomhederne bl.a. drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring.
Fordelene ved en klynge er, at

  • Produktiviteten blandt klyngens virksomheder forbedres.
  • Det lykkes ofte at skabe innovation inden for den pågældende industri, fordi der er samlet et stort felt af folk med samme interesser og viden – men med forskellige perspektiver
  • Forretningsudviklingen bliver stærkere blandt klyngens virksomheder.

Vidste du…

Hvert år smider hver eneste dansker i gennemsnit 450 kilo affald, bl.a.

21 kg elektronik
76 kg papir og pap
19 kg plast
16 kg tøj 
96 kg bygge- og anlægsaffald
26 kg glas
27 kg metal
89 kg organisk affald

Det er rigtig meget affald, som kunne blive til rigtig mange nye produkter, hvis det blev sorteret.

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre

Maglemølle

Ressource City får til huse på den gamle Ny Maglemølle Papirfabrik, der engang var en af Danmarks største fabrikker. Ressource City på Maglemølle er en oplagt mulighed at vise, hvordan et gammelt og udtjent industriområde kan få nyt liv gennem upcycling.
Vi renoverer kraftcentralen på Maglemølle, så vi kan illustrere, hvordan bygninger, der umiddelbart er meget svært tilgængelige og i en dårlig stand, kan blive brugbare, uden at der skal postes millioner af kroner i gennemgribende renoveringer.

I samarbejde med Lendager Arkitekter er der lavet en helhedsplan for området. Planen skal vise, hvordan bygningerne kan rumme Ressource City, og hvordan området sideløbende kan omdannes til et nyt byområde med plads til industri, genbrugsmarkeder og rekreative områder.

Visualisering af Ressource City

Upcycling af Kraftcentralen
Kraftcentralen var en af de første bygninger, der blev opført på Ny Maglemølle Papirfabrik. Her blev enorme mængder af kul omdannet til varme, der forsynede hele fabriksområdet.
I dag er bygningen tom, ribbet for alt inventar, inklusiv de store kulkedler. Det er ikke nogen let bygning at sætte i stand – hvad kan den bruges til, og hvad mon det vil koste?
Ressource City har svaret på det. Bygningen skal omdannes til et Ressource Center – en kombination af kontorer, mødelokaler, konferencefaciliteter og udstillingsmuligheder. Tanken er, at ”bygge et hus i huset” og dermed spare mange penge på at føre bygningen op til nutidens krav om isolering.

Og løsningen er egentlig ret simpel: Isolerede containere, der allerede er indrettet som kontorer, stables oven på hinanden i det store kedelrum. En række solide betonpiller hæver containerne til første sals højde, så gulvet i kedelrummet kan bruges til konferencer. Selve rummet vil altså være uopvarmet, men containerne vil give en vis isolerende effekt.
Projektet er inddelt i faser – i første omgang bygges formentlig kun den første etage af containere, da det er så langt det nuværende budget rækker. Men vi søger selvfølgelig sponsorer til den udvidede model.

Ressource Centeret skal virke som et showroom og vise, hvordan de øvrige bygninger på Maglemølle kan ”upcycles” på samme måde.

Ressource City på Maglemølle
Området har siden papirfabrikkens lukning i 1992 holdt sig levende af små og store virksomheder, og vi står i dag tilbage med et enestående fabrikskompleks i Næstved, hvor mange af bygningerne er registreret som højst bevaringsværdige. Kulturstyrelsen karakteriserer i dag Maglemølle som et enestående kulturmiljø i Danmark. 

Ressource City vil med genbrugsbevidsthed revitalisere Maglemølle-området.
Ønsket er, at opfindsomhed vil føre til nye virksomheder der med udstrakt genanvendelse af ting og materialer, kan genanvende de unikke, rå og karske industribygninger.
På den måde vil ringen være sluttet, og kulturmiljøet Maglemølle vil indgå i en kontekst med eksemplarisk genbrug.

Helhedsplan
Maglemølle rummer fantastiske potentialer – og området er en væsentlig del af Næstveds historie. Der er RIGTIG mange kvadratmeter bygninger – 60.000 etagemeter fordelt på hele 79 bygninger. Størstedelen af bygningerne hænger sammen, og det er derfor muligt at gå indendørs fra den ene bygning til den anden på en stor del af området.

Mange af bygningerne er karakteriseret som bevaringsværdige – og det er et spændende kulturmiljø at færdes i. Selv i dag, hvor bygningerne er hårdt præget af tidens tand, fornemmer man det storslåede kompleks af fabriksbygninger.

Ressource City passer godt ind på Maglemølle. Det er muligt at genetablere industri i de gamle fabriksbygninger – med respekt for omgivelserne, naturligvis – og med en placering midt i Næstved by med direkte adgang til havnen, er beliggenheden optimal både for virksomheder og almindelige besøgende.

Vi ved godt, at Ressource City ikke kommer fra den ene dag til den anden. Det første, vi går i gang med, er indretningen af Kraftcentralen og de omkringliggende arealer, men Ressource City har et langt tidsperspektiv, og der kan ske mange ændringer undervejs. På ønskelisten står dog blandt andet rekreative områder til borgerne og ikke mindst en bedre infrastruktur på Maglemølle, som er af afgørende betydning for et succesfyldt Ressource City. 

Helhedsplanen, som er udarbejdet af Lendager Arkitekter, viser, hvordan det er muligt at forene produktion og iværksætteri med mulighederne for at bruge området rekreativt. Vi vil skabe en helt ny bydel med plads til mange forskellige erhverv.

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre
Virksomhed
Uddannelse
Borger

Uddannelse

I Ressource City har vi fokus på, hvordan affald kan blive til noget andet og mere værdifuldt. Det kræver, at vi kan og vil tænke anderledes. Vi skal analysere og vurdere mængder og indhold af ”restprodukter” fra forskellige virksomheder, og vi skal udvikle nye metoder til at genanvende det. Til det får vi brug for dygtighed og kreativitet, og derfor  spiller uddannelsesinstitutioner en stor rolle i Ressource City. Vi vil gerne kunne skabe synergi mellem virksomhederne og de studerende, så de sammen kan finde nye, innovative løsninger.

I Ressource City vil vi gerne skabe mulighed for, at studerende møder virksomhederne på flere måder. Det kan være gennem praktikforløb, studiebesøg eller match making-arrangementer, hvor virksomhederne stiller de studerende en udfordring. På sigt kan der måske også tilknyttes phd-studerende til Ressource City i en eller anden form.

Ambitionen er derfor at indgå forskellige samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner i og udenfor Næstved, så vi kan skabe et tæt og frugtbart makkerskab mellem virksomhederne og de studerende.

Samtidig vil vi gerne have flest mulige studerende til at interessere sig for fænomenet Ressource City. Der kan laves mange forskellige studieprojekter om genanvendelse, klynger, yderkantsproblematikker, borgerinddragelse, fysisk planlægning og så videre.

Vi har allerede afholdt et par udstillinger med forskellige afgangsprojekter – og det er en stor ære og giver stor værdi til Ressource City og Næstved, at studerende interesserer sig for vores idéer og vores by. Meget mere af det, tak!

Pt. har vi samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, DTU og Kunstakademiets Arkitektskole.

Helhedsplan

Helhedsplanen er den samlede vision for Ressource City. Du kan vælge at hente den på én gang, men hvis du sidder ved en mindre kraftig computer eller langsom forbindelse, råder vi til at se helhedsplanen i bidder. 

Helhedsplan MINI DEL1

Helhedsplan MINI DEL2

Helhedsplan MINI DEL3

Helhedsplan MINI DEL4

Helhedsplan MINI DEL5

Helhedsplan MINI DEL6

Helhedsplan MINI DEL7

Helhedsplan MINI DEL8

Helhedsplan MINI DEL9

Helhedsplan MINI DEL10

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre
Download handlingsplan som PDF Download helhedsplan

Idébank

Vi har selv en masse idéer til, hvordan vi kan gøre verden til et grønnere sted. Men vi vil også rigtig gerne også se jeres gode idéer.

Bruger du måske dine aluminiumsdåser som lysestager, eller laver du tasker ud af cykelslanger? Her på siden kan du dele din idé til, hvordan du genbruger eller upcycler dine restprodukter. Skriv et par linjer om, hvad din idé går ud på og upload også gerne et billede. Hav venligst lidt tålmodighed, da det kan tage op til 2 minutter at uploade din idé og dit billede.

Indtast disse tegn i feltet nedenfor
Bevis at du ikke er en robot:
betingelserne
Vedhæftet billede intet billede valgt

Betingelser

Jeg bekræfter, at jeg har ophavsret til det billede, som jeg har lagt på Ressource Citys hjemmeside. Derudover giver jeg Ressource City tilladelse til at bruge både billede og idé.

OK
Idégalleri
Indlæs flere

Konference: Mød Danmarks absolutte eksperter inden for cirkulær økonomi

-og hjælp os med at samle input til landets øverste ansvarlige.

Oplev Connie Hedegaard, tidligere EU-klimakommissær og nuværende formand for KR Foundation og CONCITO; Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen og Anders Lendager, arkitekt og CEO i Lendager Group, der alle vil bidrage med deres perspektiver på cirkulær økonomi.

De tre talere vil efterfølgende deltage i en paneldebat, hvor konferencedeltagerne vil have mulighed for at stille spørgsmål.

Efter en pause vil deltagerne blive fordelt i tre workshops med henblik på idégenerering. Hver workshop indledes med et oplæg.

WORKSHOP 1: De offentlige aktørers potentialer og muligheder. Oplæg fra chefkonsulent Charlotte Münter, Miljøstyrelsen.

WORKSHOP 2: Virksomhedernes potentialer og muligheder. Oplæg fra Plant Manager Kim Lykke, Reiling Glasrecycling.

WORKSHOP 3: Uddannelsesinstitutionernes potentialer og muligheder. Oplæg fra professor Lisbeth Ottosen, DTU.

Deltagernes input vil blive samlet i et idékatalog, som efter konferencen afleveres til blandt andre miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt samt relevante udvalg i Folketinget.

ONSDAG 18. JANUAR 2017 KL. 13-17 MAGLEMØLLE 31 I NÆSTVED

Tilmelding sker her.

PROGRAM

Kl. 12.15 Check-in og forplejning

Kl. 13.00 Borgmester Carsten Rasmussen åbner konferencen

Kl. 13.05 Hovedtaler Connie Hedegaard om de store linjer inden for cirkulær økonomi og Danmarks potentialer

Kl. 13.30 Claus Torp om den danske indsats for cirkulær økonomi

Kl. 13.45 Anders Lendager om danske virksomheders muligheder inden for cirkulær økonomi

Kl. 14.00 Paneldebat med de tre talere

Kl. 14.30 Pause

Kl. 14.50 Workshops

Kl. 16.05 Opsamling herunder det videre forløb

Kl. 16.15 Networking og forplejning

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre

Katalog over genbrugspladsaffald

Ressource City og AffaldPlus gennemfører sammen med ejerkommunerne et projekt i 2016/2017, som har til formål at afdække, hvorvidt det er muligt at fremme lokal genanvendelse af det genanvendelige affald, der indsamles på AffaldPlus’ 20 genbrugspladser.

AffaldPlus indsamler årligt ca. 35.000 t fokusmaterialer til genanvendelse via 20 genbrugspladser.

Fokusmaterialer er:

  • Papir
  • Pap
  • Plast
  • Metal
  • Glas
  • Træ

Kataloget her er det første skud på stammen i genanvendelsesprojektet, og det har til formål at give eventuelle brugere af de indsamlede, genanvendelige fokusmaterialer et førstehåndsindtryk af art, mængde og kvalitet.

Skjuler / viser indholdet for denne sektion Læs mereLæs mindre
Download handlingsplan som PDF Download katalog

Kontakt os om alt

Ressource Citys sekretariat holder til på Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Vi er også rigtig meget ude af huset, så ring eller send en mail til os i stedet. Vi bestræber os på at svare på din henvendelse så hurtigt som muligt.

Michael Elgaard

Michael Elgaard

Projektleder

+45 20154509
Maria F. Nielsen

Maria F. Nielsen

Sekretariatsmedarbejder

Anders Kastrup Christensen

Anders Kastrup Christensen

Kommuniktionskonsulent

55886096
Lars Schak

Lars Schak

Chefkonsulent

Peter Brodersen

Peter Brodersen

Multimediedesigner praktikant

50414799
Ressource City

Ressource City

Kontakt os på:

+45 20154509