Close
Skip to content

Projekt
Affald Er Guld

Affald er Guld var en awareness-kampagne, der havde til hensigt at oplyse borgere i Næstved kommune om, at affald er en ressource, der repræsenterer en værdi. Den øgede ressourcebevidsthed skulle medvirke til at skabe opmærksomhed om Ressource City som en erhvervsklynge, der beskæftiger sig med genanvendelige affaldsmaterialer, men endvidere også motivere borgere til at sortere affald.

En del af motivationen til at sortere skulle ligge i, at man ved at sortere affald kunne understøtte en udvikling i Næstved. I kampagnen er der blevet lagt vægt på, at det er god fornuft at sortere affald, og det giver økonomisk mening. Vi har bevidst fravalgt at formidle de mere angstprægede skræmmescenarier, der ofte dominerer kommunikationen om klima og miljøproblematikker.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen. 

Hent rapporten "Affald Er Guld" (2016)

Film fra projektet