Close
Skip to content

Aktiviteter

Projekt Affald Er Guld

I kampagneperioden har der været ophængt materiale i bybilledet i Næstved. Det grafiske materiale er frame grabs, eller stills, fra kampagnevideoen, som Kadaver har produceret. Al outdoormaterialet har til hensigt at skabe genkendelse, så man relaterer film og online kampagne til de trykte sager i byen. Derudover har vi for så vidt muligt forsøgt at være i de situationer hvor borgere tænker på affald, så de laver en kobling mellem affald, Ressource City og Affald er Guld. Outdoor delen har bestået af bannere på renovationsbiler, byporte, stickers på skraldespande og talende skraldespande.

Meget af kampagnen har kørt på de sociale medier, hvor den direkte kontakt med borgerne er størst. Vi har valgt at bruge Facebook og Instagram som medier til kampagnen. I dette afsnit er en kort beskrivelse af, hvordan de er blevet brugt.

Facebook er blevet brugt til jævnligt at poste indhold med relevans for Affald er Guld. Indholdet har været spredt ud over en variation af interessante innovationer indenfor klima og ressourcer, herunder nye måder at genbruge og upcycle affald på.

Affald er Guld er i høj grad bygget op omkring en film. Det grafiske outdoor-materiale har taget udtryk i den visuelle identitet produceret til filmen. Det har givet en god sammenhæng i kampagnens udtryk, og skabt genkendelse i bybilledet. Instagram har vi brugt til at formidle upcyclingidéer og inspiration til do-it-yourself løsninger med genbrug af affald. Det har vist sig at være en rigtigt god idé at bruge Instagram, da kampagnen således kunne udfoldes i billedformat. Instagram er mindre fagligt, men mere intuitivt.

Ressource City iværksatte spørgeskemaundersøgelser både før og efter Affald er Guld. Begge undersøgelser blev distribueret på Facebook, og viste overordnet set, at affaldssortering ikke må blive for kompliceret; at mange giver udtryk for at mangle sorteringsmuligheder samt, at en del mangler information om sortering.

Undersøgelserne før og efter var identiske i deres udformning, og havde til hensigt at spore en ændring i borgernes bevidsthed. I forbindelse med begge spørgeskemaundersøgelser blev der trukket lod om gavekort på 500kr. I første undersøgelse var gavekortet til Café Crea, som er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger mennesker med forskellige handicap med at drive café og lave gaveartikler. Gavekortet var i anden omgang til Plusbutikken, som er det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus’ genbrugsbutik, der udelukkende sælger varer, som tidligere er blevet smidt ud på genbrugsstationer.

Hent rapporten "Affald Er Guld" (2016)

Gode råd fra projektet

  • Kommentarerne i spørgeskemaet indeholder god viden
  • Det er vigtigt at tillade kommentarer
  • Lokalorienteret indhold hitter på Facebook
  • Tillad negative svarmuligheder i spørgeskema. De negativt indstillede respondenter kan give meget ny viden
  • Respondentgruppen skal monitores undervejs, for at sikre nogenlunde ligelig fordeling af respondenternes køn.
  • Man skal ikke opfordre til at sortere affald, hvis det ikke er muligt at sortere lokalt. Det vil skabe badwill om kampagnen.
  • Folk går op i, at affaldssortering helst ikke må kompromittere renlighed og ordentlighed i køkkenet. Disse vil givetvis ikke sortere, så længe det roder.