Close
Skip to content

Resultater

Projekt Affald Er Guld

Affald er guld ressource city
Ressource City Affald er Guld Næstved

Før kampagnen blev der foretaget en førmåling, hvor der var 226 respondenter der svarede på spørgsmål om affaldsvaner. Eftermålingen der fulgte op på kampagnen, havde en lidt mindre tilslutning end den første måling. 142 respondenter deltog i undersøgelsen om affaldsvaner efter kampagnen.

Da respondenterne efter kampagnen fik stillet spørgsmålet: Hvor meget går du op i at sortere dit affald?, svarede 83%, at de var enten ”en del” eller ”meget” interesserede i affaldssortering. Det er en relativ stigning på 6% i forhold til den indledende undersøgelse.

Den største forskel på de to undersøgelser, er forskellen i den relative andel af respondenter, som har svaret at de går ”en del” op i affaldssortering. Denne gruppe er vokset med 8%. Det kan ligeledes konstateres, at hvor det før var 17%, der svarede ”både og” til spørgsmålet, om hvor meget de gik op i affaldssortering, så er det efter kampagnen kun 11%. Det er 6% færre, hvilket svarer til den relative andel, der i stedet enten har svaret ”meget” eller ”en del”. Det er nærliggende at udlede, at der samlet set er flere, som går op i affaldssortering. Efter kampagneforløbet er det interessant at se effekten af indsatsen.

På spørgsmålet om, hvad der kan få borgeren til at sortere mere af sit affald, svarer 45%, at de ønsker mulighed for at aflevere flere typer affald mere lokalt. Det er en relativ stigning på 5%, i forhold til før kampagnen. Vi vil mene, at det indikerer en øget lyst til at sortere affald.

En 5% relativt mindre andel af respondenterne, i forhold til før kampagnen, har behov for at være sikre på, at affaldet ikke bare bliver blandet sammen, efter de har sorteret det. Myten om at alt affald bliver blandet sammen til sidst, lever altså stadig, men den er mindre udtalt. Filmen er blevet set omkring 20.000 gange og delt mange gange. Det lokale islæt afføder meget opmærksomhed.

Hent rapporten "Affald Er Guld" (2016)

Film fra projektet

Gode råd fra projekt Affald Er Guld

  • Kommentarerne i spørgeskemaet indeholder god viden
  • Det er vigtigt at tillade kommentarer
  • Lokalorienteret indhold hitter på Facebook
  • Respondentgruppen skal mornitroeres undervejs, for at sikre nogenlunde ligelig fordeling af respondenternes køn
  • Man skal ikke opfordre til at sortere affald, hvis det ikke er muligt at sortere lokalt. Det vil skabe badwill om kampagnen
  • Tillad negative svarmuligheder i spørgeskema. De negativt indstillede respondenter kan give meget ny viden
  • Folk går op i, at affaldssortering helst ikke må kompromittere renlighed og ordenlighed i køkkenet. Disse vil givetvis ikke sortere, så længe det roder
Affald er guld ressource city