Affaldet kører i cirkler i Næstved:

Borgere skåner miljøet ved at købe ting, der er smidt væk af virksomheder

Pressemeddelelse fra Erhversstyrelsen

23. juni 2020

Den cirkulære økonomi er sat i system i Næstved Kommune, hvor virksomheder gratis kan aflevere byggeaffald i genbrugsbyggemarkedet PlusByg. Materialerne sorteres og sættes til salg, og den store vinder i det grønne EU-støttede byprojekt er miljøet, som skånes for masser af CO2-udledning.

Mange har på en kommunal genbrugsplads oplevet at tænke, at ”det der vindue er da alt for godt til at smide ud”, og ”så sparer jeg pengene til et nyt vindue”. Men forbuddet mod klunsning på de fleste genbrugspladser har ladet det blive ved tanken.

I over et år har borgerne i Næstved haft muligheden for at købe vinduet fra genbrugspladsen i et kommunalt drevet genbrugsbyggemarked, PlusByg. Projektet blev igangsat af Næstved Kommune med støtte fra EU’s Regionalfond, og resultaterne i ordningen er positive: Miljøet skånes for CO2-belastning, byggemarkedet skaber arbejdspladser og elevpladser og er populært blandt borgere i jobpraktik. 

Kommunen har blandt andet opbygget og udformet genbrugsbyggemarkedet med regionalfondsmidler målrettet bæredygtig, grøn byudvikling. Bymidlerne bruges til at understøtte nye, grønne løsninger, der kan skabe bedre affaldsløsninger og reducere energiforbruget i de større danske byer, og til at skabe flere innovative virksomheder.

Virksomhederne leverer alle typer af byggematerialer ind til PlusByg: Trælister, plader og planker, gipsplader, mursten og teglsten, fliser og belægningssten, isolering, sanitet, døre, vinduer og karme, og også søm, skruer, beslag, værktøj og maskiner, store møbler og inventar. Foto: AffaldPlus
Virksomhederne leverer alle typer af byggematerialer ind til PlusByg: Trælister, plader og planker, gipsplader, mursten og teglsten, fliser og belægningssten, isolering, sanitet, døre, vinduer og karme, og også søm, skruer, beslag, værktøj og maskiner, store møbler og inventar. Foto: AffaldPlus

EU’s hjælp var afgørende

Og det var ikke blevet til noget byggemarked, hvis ikke støtten fra EU’s Regionalfond – og dermed projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling – havde været der, understreger Allan Johansen, vicedirektør i AffaldPlus.

EU og projektet skal have stor tak for hjælpen. Vi ville ikke selv kunne finansiere de mange timer, der blev brugt på at udvikle konceptet og skabe de mange kontakter til virksomheder, jobcentret og uddannelsesområdet.

“EU og projektet skal have stor tak for hjælpen. Vi ville ikke selv kunne finansiere de mange timer, der blev brugt på at udvikle konceptet og skabe de mange kontakter til virksomheder, jobcentret og uddannelsesområdet,” siger Allan Johansen, vicedirektør i AffaldPlus, affaldsselskab for Næstved, Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner.

PlusByg åbnede i april 2019, og i løbet af de første knap ni måneders åbningstid blev 334 tons byggematerialer og andet materiale fra virksomheder sorteret, prissat og solgt til borgerne fra byggemarkedet i stedet for at blive kørt til traditionel behandling, fx forbrænding, som belaster atmosfæren med CO2. Genanvendelsen medfører et mindre forbrug af tilsvarende nye produkter – og dermed slipper miljøet med mindre CO2-belastning fra transport af de nye varer, vandforbrug og emballage.

“Vi vil kun det her, hvis det giver mening, og det gør det. Vi arbejder smart og skaber værdi ud af noget, som virksomhederne har smidt væk,” siger Allan Johansen.

PlusByg er blevet en vigtig del af Næstved Kommunes plan for cirkulær økonomi med udviklingsprojektet Ressource City, som projektet ”Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling”, der støttes af EU’s Regionalfond, hører under. Siden åbningen er forretningen PlusByg som det første sted i landet udvidet med en erhvervsordning, og omsætningen er steget og ligger i dag mellem 120.000 og 130.000 kr. om måneden.

Ordningen betyder, at virksomheder og håndværkermestre døgnet rundt kan komme af med materialer, som er blevet til overs på byggepladserne og i virksomhederne. Materialerne skal ikke længere en tur forbi genbrugspladserne, men afleveres direkte til sortering i PlusByg. Her sættes de til salg til markedspriser, som findes inden for genbrug.

“Der ligger en kæmpestor værdi i, at virksomhederne på alle tidspunkter af døgnet kan levere materiale, som ikke længere har værdi for dem, men som har værdi for os – og for kommunens borgere,” siger Allan Johansen.

I gennemsnit har butikken ca. 200 kunder om dagen, og byggemarkedet har vakt opsigt i Danmark. Blandt andet var miljøminister Lea Wermelin i september sidste år på besøg og mødte flere af de virksomheder, der er knyttet PlusBygs virksomhedsordning.

Miljøminister Lea Werdelin under besøget i september 2019. I baggrunden ses Allan Johansen, vicedirektør i AffaldPlus. Foto: AffaldPlus
Miljøminister Lea Werdelin under besøget i september 2019. I baggrunden ses Allan Johansen, vicedirektør i AffaldPlus. Foto: AffaldPlus

Miljøet slipper for CO2 – virksomhederne sparer penge

Det er ikke helt tilfældigt, at Næstved Kommune har valgt at satse på genbrug af byggematerialer i sin strategi for cirkulær økonomi. I bygge- og anlægsbranchen er der et stort potentiale for CO2 -besparelser, fordi produktion af nye byggematerialer er relativt  CO2-belastende.

Næstved Kommunes beregninger viser, at murværk opført med genbrugte mursten i forhold til nye mursten aflaster miljøet for 30-40 kg CO2 per kvadratmeter mur. Hvis man genbruger en kvadratmeter mineraluld, spares miljøet for en CO2-belastning på 16,25 kg, og en kvadratmeter genbrugte gulvklinker reducerer belastningen med præcist 20,56 kg CO2.

Men cirkulær økonomi på byggepladserne er vanskeligt at gennemføre i praksis, fordi det er for dyrt for håndværkermestrene at få sorteret affaldet på stedet.

Anette Moss, projektleder i Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling, forklarer:

Trumfkortet for PlusByg er, at det er gratis for bygge- og anlægsfirmaer at komme af med materialerne.

Normalt skal erhvervsdrivende betale for indkørsel på genbrugspladserne, men hvis de udelukkende kommer med varer til PlusByg, kan de gøre det gratis.

God start for borgere i aktivering  

PlusByg tager også socialt ansvar som arbejdsplads. Jobcentret i Næstved Kommune bruger genbrugsbyggemarkedet og de andre afdelinger i AffaldPlus til borgere, som skal tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom eller arbejdsløshed. Borgere kommer i praktik og jobprøvning i fleks- og deltidsforløb, der typisk varer 13 uger, og som regel er fem til ti personer ansat i en form for aktivering. PlusByg har dermed været medvirkende til, at AffaldPlus i 2019 modtog Social Pris Næstved.

Henrik Bro Andersen, daglig leder af PlusByg, forklarer:

Arbejdet med byggematerialer, møbler og reparation giver et resultat, man kan se med det samme, og man kan mærke, at den indsats, man yder, faktisk gør en forskel. Det kan tænde en gnist hos mennesker på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet, hvilket vi har oplevet en del gange.

PlusByg er godkendt som uddannelsessted for elever til detailhandel. Eleverne lærer lagerstyring, prissætning, kasseopgørelse, kundebetjening samt at bestyre PlusBygs webshop og Facebook-side.

AffaldPlus har desuden under planlægningen af PlusByg-butikken arbejdet sammen med eksperter fra DTU, som har bidraget med en række projektidéer.

Borgerne i Næstved Kommune bidrager til at udbrede den cirkulære økonomi med deres køb i PlusByg. Foto: AffaldPlus
Borgerne i Næstved Kommune bidrager til at udbrede den cirkulære økonomi med deres køb i PlusByg. Foto: AffaldPlus

FAKTA Om ”Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV’er”

PlusByg er en del af projektet ”Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling med innovative SMV’er.  Projektet løber fra januar 2018 til maj 2021 og er støttet af EU’s Regionalfond med 1,56 mio. kr. Projektet er en del af en samlet indsats inden for rammerne af EU’s Regionalfonds indsatsområde ”Bæredygtig, grøn byudvikling”, som understøtter den helhedsorienterede bystrategi for Næstved Kommune med fokus på grøn, bæredygtig byudvikling. Projektet skaber løsninger, der er målrettet affaldsoptimering og lavere energiforbrug i kommunen i to selvstændige, gensidigt understøttende projekter. 

Læs mere om de to byprojekter i Næstved i Erhvervsstyrelsens projektdatabase:

FAKTA Om Bæredygtig Grøn Byudvikling

Et projekt under Næstved Kommunes udviklingstiltag Ressource City – omdrejningspunkt for grøn omstilling. Ressource City er et grønt udviklingsfællesskab med fokus på at lave samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejder hjælper Ressource City med at udvide deres innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU’s Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev