Affaldsspil lærer borgerne om
affaldssortering

30. oktober 2018

Lejlighederne i Næstved Midtby skal have nyt affaldssystem, hvor borgerne skal sortere affald i fire forskellige fraktioner. For at lære om sortering har projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling udviklet et affaldsspil i samarbejde med DTU Diplom. Vi og DTU Diplom inviterede store og små lejlighedsbeboere til affaldsspilleaften i sidste uge.

Affaldsdating

Formålet med spillet er at skabe dialog mellem borgerne, kommunen og samarbejdspartnerne omkring udviklingen af affaldssystemet. Samtidigt gør spillet det også nemt og hurtigt for borgerne at lære det nye affaldssystem at kende på en sjov måde. En af udviklerne på affaldsspillet og lektor ved DTU Diplom Villads Keiding fortæller:

“Vores nyudviklede affaldsspil skabte en god dialog, og alle os der var med, gik hjem med vigtig ny viden!”

Borgerne skal involveres

I første omgang er det et udvalgt lejligheds- og erhvervsområde, der skal prøve at den nye affaldshub fra efteråret 2019. Borgerne er dem, der skal bruge det nye system,

derfor skal de også involveres tidligt i processen, så de kan komme med egne erfaringer og forslag.

Aftenen forløb som enhver anden spilleaften – med grin, snak og højt humør. Spillet er udformet som et brætspil med kort, hvor der er afbildet forskelligt affald. Spillerne skal så vurdere, hvor affaldskortet skal ”smides ud”. En af spillerne, Karina Mayland, satte spørgsmålstegn ved en kakaokarton:

“Det er pap, så den skal vel smides i papaffald?”

Kakaoindpakning er rigtig nok af pap på ydersiden, men indersiden er noget andet. Derfor skal den i restaffald. “Man lærer virkelig meget af det her,” udtalte spillerne efterfølgende.

Projektleder på Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling Anette Moss udtaler:

“De deltagende borgere var meget engagerede, og vi fik nogle gode input med tilbage om deres holdninger til affaldssortering, ligesom de også var meget åbne om deres motivation til at sortere.

Affaldsdating

Info om Bæredygtig Grøn Byudvikling

Næstved Kommune vil skabe en mere bæredygtig kommune. Derfor sætter kommunen ekstra fokus på affaldsoptimering og reduktion af energiforbruget i Næstved by.

Samtidig understøtter kommunen små og mellemstore virksomheder, som ønsker at bidrage til bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Det gør vi ved at have fokus på genanvendelse og optimering af affald, bl.a. fra byggeriet.

For at åbne dette, gør vi følgende:

  • Udvikling og afprøvning af nye intelligente affaldssystemer.
  • Udvikling og afprøvning af nye metoder til energibesparelse i offentlige bygninger og fjernvarmesystemet.
  • Hjælp og understøttelse af virksomheder, der har en forretningsidé ift. bedre ressourceudnyttelse.

Indsatsen strækker sig over et 3-årigt EU-projekt under regionalfonden, som løber mellem januar 2018 og december 2020, og er en del af arbejdet med Ressource City.

Projektets øvrige partnere er Næstved Erhverv, AffaldPlus, Næstved Fjernvarme, DTU Diplom, joca A/S og Zealand.

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev