Close
Skip to content

Energireduktion i fjernvarme og offentlige bygninger

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Resultater for projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling

Resultaterne for projektet blev præsenteret på afslutningskonferencen for projektet den 29. april, 2021.

Du kan se en optagelse fra konferencen, samt præsentationerne fra hoveddelen HER.
Herunder kan du se præsentationerne fra workshoppen “Energireduktion i fjernvarme og offentlige bygninger”

Kommunens bygninger skal da genbruges

Simon Vigsø, Bygningskonstruktør, Næstved Kommune

Energireduktion i Næstved Fjernvarme

Jens Andersen, Direktør, Næstved Fjernvarme

Registrering af eksisterende bygninger

Mads Oggesen, Zealand

LCA analyser af forskellige fremtidsscenarier

Morten Lolk, Zealand

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling har arbejdet målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette er sket gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, har Bæredygtig Grøn Byudvikling iværksat konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi har fokuseret primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

Birkebjergparken, Næstved af Nadia Lavard-02

Synergien mellem delprojekterne

Reiling bygninger 4

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Reiling bygninger 4