Close

Innovativ energireduktion

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette sker gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, iværksætter Bæredygtig Grøn Byudvikling konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi fokuserer primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

Birkebjergparken, Næstved af Nadia Lavard-02

Synergien mellem delprojekterne

Reiling bygninger 4

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Reiling bygninger 4