Close

Innovative affaldsløsninger

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet med innovative affaldsløsninger i Næstved. Det sker dels gennem fokus på genanvendelse og nyttiggørelse af eksisterende affaldsmængder og dels ved at udvikle og tilbyde fælles affaldsløsninger i områder med blandet bolig og erhverv.  

I første halvår af 2020 nedgraves fire affaldscontainere og en papkomprimator i et pilotområde med en radius på cirka 75 meter i Næstved midtby. Her skal affald fra private husholdninger og forretninger i området ende i samme affaldssystem. Forventningerne til effekterne er: Færre affaldscontainere i bymidten, mindre affaldskørsel og trafikstøj samt lavere energiforbrug.

Alle, der bor i forsøgsområdet, får et personligt nøglekort, der åbner affaldshub’en. Når man lægger sit affald i den enkelte hub til enten madaffald, restaffald, papir eller metal/plastik, vejes det – og forbrugeren får at vide, hvor meget CO2, der er sparet ved sorteringen. Glas er dog undtaget, da det bliver indsamlet i en glaskuppel, som først vejes ved afhentning – og CO2-beregningen indgår derfor i et fælles grønt regnskab.

Affaldscontainerne sender sms til vognmanden

Affaldssystemet bliver digitaliseret og behovsstyret. Affaldscontainerne er udstyret med sensorer og sender automatisk en sms til vognmanden, når de er 80% fyldte. Det vil foregribe unødvendige tømninger af halvt fyldte containere.

BGB - del 2-29

Synergien mellem delprojekterne

BGB - del 2-26

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.