Close
Skip to content

Innovative affaldsløsninger

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Resultater for Bæredygtig Grøn Byudvikling

Resultaterne for projektet blev præsenteret på afslutningskonferencen for projektet den 29. april, 2021.

Du kan se en optagelse fra konferencen, samt præsentationerne fra hoveddelen HER.
Herunder kan du se mere om den såkaldte “Affaldskogebog”. Du kan også se præsentationerne fra workshoppen “Innovative affaldsløsninger”

Hvorfor er en affaldsø en god ide?

Søren Nielsen, styregruppeformand og teamleder, Næstved Kommune

Innovative affaldsløsninger: samarbejde med DTU og studerende

Martin Jensen, Forsknings- og Udviklingssupport, DTU

Bæredygtig Grøn Byudvikling: affaldet ud af baggårdene

Mads Jensen, Senior konsulent, joca A/S

Affaldskogebogen

Hvordan kan vi, ved brug af innovative affaldsløsninger, skabe mere attraktive baggårde, reducere gener fra skadedyr og mindske mængden af tung trafik i bymidten? Det spørgsmål satte Næstved Kommune sig for at undersøge som en del af projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling.

Denne kogebog skitserer, hvordan en nedgravet affaldsløsning kan anlægges, og hvilke overvejelser man skal gøre sig for at sikre et godt resultat, til glæde for borgerne og virksomheder.  

Klik på billedet for at læse eller downloade affaldskogebogen


Opskriften er udviklet på baggrund af projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling, der blandt andet har arbejdet med affaldsforebyggelse- og håndtering. Som en del af projektet er der blevet anlagt en innovativ affaldsløsning, en såkaldt affaldsø, i Næstved bymidte. Målet med affaldsøen er at skabe rammer for mere attraktive baggårde, reducere gener fra skadedyr og mindske mængden og støjen fra tung trafik i bymidten. Samtidig bliver udledningen af CO2 nedbragt.

Denne kogebog præsenterer, i sammenhæng med filmen ”Affaldskogebogen”, Næstved Kommunes idé med en affaldsø.

Kogebogen tager udgangspunkt i affaldsøen ved Dania, i Næstved bymidte, men skal ses som inspiration til andre byer, der vil have glæde af de resultater, forsøget har skabt. Undervejs gives der tips og inspiration til at tilpasse løsningen til din by eller kommunes behov og udfordringer.

Film om Affaldsøen

Denne video om affaldsøen er et visuelt supplement til den mere detaljerede affaldskogebog, som du kan læse ovenover.  

I filmen møder vi Thomas, der bor i bymidten. Vi følger Thomas og hvordan han, sammen med sine naboer, bliver inddraget i processen omkring den nedgravede affaldsø. 

 

Den gode dialog

I forbindelse med anlæggelsen af pilotprojektet med en affaldsø i Næstved bymidte, har der været stort fokus på at inddrage deltagerne og sikre en god dialog. Både i opstartsfasen og i den videre drift. 

Som en del af dette, blev der udarbejdet en guide, der forklarer hvordan og hvorfor affaldet skal sorteres. Guiden blev udleveret sammen med adgangskortene til containerne og en invitation til åbningen af affaldsøen. 

Du kan se hele guiden og hente inspiration til din egen udgave, ved at klikke på billedet til højre.

Synergien mellem delprojekterne

BGB - del 2-26

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.