Close
Skip to content

Innovative SMV’er

Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Resultater for projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling

Resultaterne for projektet blev præsenteret på afslutningskonferencen for projektet den 29. april, 2021.

Du kan se en optagelse fra konferencen, samt præsentationerne fra hoveddelen HER.
Herunder kan du se præsentationerne fra workshoppen “Innovative SMV’er”

AffaldPlus og Bæredygtig Grøn Byudvikling

Henrik Wejdling, udviklingskonsulent, AffaldPlus

Om potentialer for cirkulær økonomi på Maglemølle

Sidsel Sander og Lars Bruun Overgaard, Zealand

 

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), særligt inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Næstved og Danmark har projektet hjulpet med at fremme innovative løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus har især været genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet.

Med håndteringen af store mængder affald og fokusset på miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, besidder bygge- og anlægsbranchen et stort udviklingspotentiale. Med de gode erfaringer og netværk inden for bl.a. genbrug af glas har projektet gennem Ressource City hjulpet med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet.

BIS Baltic Industrial Symbiosis

Værdiskabelse for virksomheder

Projektet har taget udgangspunkt i virksomhedens behov, herunder den grønne og økonomiske vækst samt virksomhedens brug af ressourcer.

Fordi bæredygtig anvendelse af materialer og affald fra egen virksomhed skaber økonomisk vækst og værdi til egen og andres virksomheder.

Bæredygtig Grøn Byudvikling har igennem projektet samarbejdet med syv små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.

Værdiskabelse for virksomheder

Projektet tager udgangspunkt i virksomhedens behov, herunder den grønne og økonomiske vækst samt virksomhedens brug af ressourcer.

Fordi bæredygtig anvendelse af materialer og affald fra egen virksomhed skaber økonomisk vækst og værdi til egen og andres virksomheder.

På nuværende tidspunkter samarbejder Bæredygtig Grøn Byudvikling med syv små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.

Samarbejdet mellem projektet og virksomhederne

Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet sammen med innovative små og mellemstore virksomheder, der på smart og nytænkende vis udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald.

Freezetec

FreezeTec

FreezeTec udvikler og producerer højkvalitetsmellemlæg i plastik, der lægges mellem produkter, der skal fryses eller tøs hurtigt op. Det giver en effektiv og hurtig frysning samtidig med at det sparer miljøet for tonsvis af CO2-udledning.

Bæredygtig Grøn Byudvikling og Freezetec udvikler sammen på markedspotentialet inden for energireduktion i frysehuse.

AffaldPlus

AffaldPlus

AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. De arbejder i fællesskab med seks kommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver de affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi.

Samarbejdet mellem Bæredygtig Grøn Byudvikling har blandt andet ført til PlusByg – et genbrugsbyggemarked, hvor der sælges byggematerialer, værktøj, større møbler, hus- og haveartikler som et led i at sikre, at flere ressourcer genbruges.

 

Miljøbyg

Bo Kondrup har bygget et bæredygtigt hus til sig selv og sin familie. Huset er et ++hus, hvilket betyder, at det producerer sin egen varme og energi. Ydermere giver huset overskud af begge dele, der eventuelt kan videresælges.

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling hjælper virksomheden Miljøbyg v/ Bo Kondrup til vurdering og videreudvikling af koncept for ++huse.

 

Dansk Celleglas

Dansk Celleglas

Dansk Celleglas laver produkter af 100% affaldsglas. Ved at anvende byggematerialer fra Dansk Celleglas bidrages til udbredelse af cirkulær økonomi med produkter. De leverer materialer med CE-mærkning og normalt produktansvar, der lever op til de strengeste standarder – uden at gå kompromis med kvalitet eller arbejdsmiljø.

Bæredygtig Grøn Byudvikling hjælper Dansk Celleglas med afprøvning af letfyldsmateriale som isoleringsmateriale.

 

Læsø Zostera logo

Læsø Zostera

Læsø Zosteras isoleringsbats af ålegræs bygger på flere hundrede års erfaring med tangisolering og tangtage. De er et produkt af mødet mellem en naturlig, afprøvet råvare og ny teknologi. Isoleringsmaterialet har opnået Cradle to Cradle-certificering på Guld-niveau. Det skyldes at produktet er fundet fri for skadelige stoffer.

I samarbejde med Bæredygtig Grøn Byudvikling videreudvikler og afprøver Læsø Zostera nye metoder til indsamling af ålegræs i Næstved Kommune. På den måde kan Læsø Zostera få videreudviklet deres markedspotentiale.

 

joca

joca a/s

joca er Danmarks førende leverandør af affaldssystemer med tilhørende containere mv. Kunderne er primært kommunale affaldsselskaber/afdelinger, boligselskaber og private vognmænd.

I samarbejde med Bæredygtig Grøn Byudvikling videreudvikler joca deres innovative affaldssystemer. Det sker bl.a. ved afprøvning af et nedgravet system for beboere og erhvervsdrivende i Næstved Bymidte i begyndelsen af september 2019.

 

Maglemølle

Maglemølle A/S

Maglemølle A/S er et erhverslejemål centralt beliggende i Næstved. Her er der mulighed for at leje værksteder til bl.a. produktion, kontorlokaler eller lagerhaller til opbevaring.

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling hjælper Maglemølle med at vurdere, hvad bygningerne på Næstved havn og/eller materialerne i disse kan bruges til. Samtidig vurderes der også, hvilke materialer, der er behov for, hvis bygningerne skal upcycles til andre formål.

Forspringet logo i Ressource Citys netværk

Forspringet

Forspringet arbejder med opkvalificering af arbejdskraft. Forspringet ønsker at bidrage til, at flere i arbejdsstyrken opnår kompetencer inden for grøn omstilling således, at den grønne omstilling kan accelerere hurtigere. 

I samarbejdet med Bæredygtig Grøn Byudvikling udvikler og afprøver Forspringet et koncept for Ressource Agenterne i Næstved. Både Ressource City og Næstved Kommune bidrager med kontakter og erfaringsindsamling samt viden om grøn omstilling.

Synergien mellem delprojekterne

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Plusbyg