Dansk Celleglas til årets
Business- og Affaldsdating

1. maj 2019

Ressource City får besøg af Dansk Celleglas til årets Business- og Affaldsdating. Henrik Dalsø, teknisk direktør i Dansk Celleglas, vil fortælle om deres produkt durapor.

durapor fra Dansk Celleglas. Et materiale, der ligner sten, men som skabes af glasrestmaterialet fra glasproduktionen. Glasstøvet blandes med et opskumningsmiddel, som puffer det op og giver det en form som en sten. Bruges som vejfyld og isoleringsmateriale. Durapor er letfyld.

Genanvendelse af glasrester

Durapor er et enestående produkt, der skabes af glasaffald. Det er de glasrester, der er tilbage, efter fremstillingen af nyt glasemballage fra det brugte, indsamlede glas fra glascontainerne. Der tilsættes et opskumningsmiddel til glasstøvet, der får materialet til at skumme op og ligne en slags slagger-agtig sten.

Stenene er overraskende lette, men er faktisk så solide at de bliver brugt som vejfyld på veje med tung trafik. Det har man blandt andet erfaret hos Nexus Copenhagen, der er det nye administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen i København lige ved Fisketorvet.

 

Tæt samarbejde med Bæredygtig Grøn Bydudvikling og Næstved Fjernvarme

I samarbejde med Bæredygtig Grøn Byudvikling har Dansk Celleglas indgået i et samarbejde med Næstved Fjernvarme, hvor de lige nu er ved at afprøve durapor som isoleringsmateriale. Normalt isoleres der med grus rundt om fjernvarmerørene. På en strækning i Næstved har Dansk Celleglas og Næstved Fjernvarme isoleret med durapor i stedet, og allerede nu er der indhentet imponerende resultater.

“Målinger på rørene viser, at varmetabet er 50 procent lavere med durapor, og det er jo godt både for værkets/brugernes økonomi og ud fra et bæredygtighedsperspektiv,” fortæller direktør Søren Refsgaard til Erhvervsavisen Sjælland den 4. april 2019.

Også direktør for Næstved Fjernvarme, Jens Andersen, kan se et stort fremtidspotentiale i materialet. Han anslår, at ved bare at reducere tabet af varme i fjernvarmeledningerne med 20 procent om året, vil det være muligt at spare 4 millioner kroner årligt.

Det er alt sammen resultater vi er meget stolte af i Bæredygtig Grøn Byudvikling og Ressource City. Vi glæder os meget til at få besøg af Henrik Dalsø og Dansk Celleglas til vores arrangement Business- og Affaldsdating torsdag den 9. maj 2019. Du kan stadig nå at tilmelde dig nederst på siden.

Dansk Celleglas til årets Business- og Affaldsdating

Hvis du vil vide mere om Dansk Celleglas inden deres præsentation, kan du læse mere i artiklen Energibesparelse og penge i glasaffald af Arne Svendsen fra Erhvervsavisen Sjælland på side 18-19.

BGB-logoer(2)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev