Close
Skip to content
green_change_logo_rgb

Lav beregninger med Klimakompasset til dit klimaregnskab

Image for klimakompasset


Lav CO2-beregninger til dit klimaregnskab med Klimakompasset. Få hjælp til, hvilke data, du skal bruge til at at lave beregningerne med.

Det kræver mange data at afdække hele din virksomheds CO2-udledninger i et klimaregnskab.

Dit klimaregnskab besvarer spørgsmålene: Hvor store er vores drivhusgasudledninger? Hvor i min virksomheds værdikæde er de primære udledninger?

Her på denne side får du et overblik over, hvilke data, du skal finde frem i hvilke formater og hvordan, når du udfærdiger CO2-beregninger til jeres klimaregnskab med Klimakompasset.

Klimakompasset: Anerkendt beregningsværktøj

Klimakompasset er et officielt, gratis beregningsværktøj til at skabe overblik over virksomheders CO2-udledninger og ”hotspots”. Klimakompasset er på nationalt niveau anerkendt som validt beregningsgrundlag for virksomheders årlige klimaregnskab.

Med klimakompasset kan en virksomhed desuden opstille scenarier for effekten af mulige CO2-reducerende tiltag.

Vær opmærksom på, at Klimakompasset ikke udarbejder et klimaregnskab i sig selv, dette kræver ekstra arbejde med krav til afrapportering. Og resultater kan ikke bruges til grøn markedsføring eller sammenligning med andre virksomheder.

Disse data skal du have klar til Klimakompasset

Klimakompasset er opbygget i en struktur med fem hovedområder, som hver er inddelt i underområder. Her kan du læse om, hvilke data, du skal finde frem i hvilke formater til brug i Klimakompasset.

Obs! Har din virksomhed lavet en cirkulær værdikædeanalyse, kan du bruge data derfra. Læs mere her om cirkulær værdikædeanalyse.

Fold ud for at læse forklaringer og databehov for hvert område. 

Projekt Green Change Zealand er støttet af: