Close
Skip to content
green_change_logo_rgb

Fakta: CO2-udledninger og de tre scopes

Technology ecologic interface with icon displayed on a technology interface

CO2-udledninger inddeles efter tre forskellige typer af udledninger. Læs her om scope 1, 2 og 3, og hvad de dækker over.

CO2-udledninger inddeles i følge den internationale standard GHG-protokollen under tre forskellige typer af udledninger (emissioner). De refereres til som scope 1, 2 og 3.

GHG-protokollen er den førende internationale standard for, hvordan CO2-udledninger og udledninger fra andre drivhusgasser måles og rapporteres som CO2-ækvivalenter (CO2e).

 

Scope 1 – direkte udledninger

Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer.

Det er altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion, fx naturgasanlæg.

 

Scope 2 – indirekte udledninger fra forsyning

Scope 2 er de indirekte udledninger fra forsynet energi, fx elektricitet og fjernvarme.

Udledningen i scope 2 sker et andet sted, fx på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.

 

Scope 3 – indirekte udledninger fra værdikæden

Scope 3 er de indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæder.

Scope 3-emissioner kan enten være ”upstream”, det vil sige før virksomhedens placering i værdikæden (fx varer og services, som I indkøber), eller ”downstream” dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (fx jeres kunders brug af jeres services eller produkter).

Scope 3, der også er sværest at gå til, når CO2-regnskabet skal gøres op, er ofte det sted, hvor den væsentligste del af virksomhedens CO2-udledninger befinder sig.

Scope 3 kan inddeles i 15 kategorier.

 

De 15 scope 3 kategorier

 1. Indkøbte varer og tjenesteydelser
 2. Anlægsaktiver f.eks. køb af maskiner, produktionsudstyr mv.
 3. Brændsel- og energirelaterede aktiviteter, som ikke er omfattet af Scope 1 og 2
 4. Upstream transport og distribution
 5. Affald genereret i forbindelse med aktiviteter
 6. Forretningsrejser
 7. Medarbejderpendling til arbejde
 8. Upstream leasede aktiviteter
 9. Downstream transport og distribution
 10. Forarbejdning af solgte produkter
 11. Brug af solgte produkter
 12. Behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid
 13. Downstream leasede aktiviteter
 14. Franchises
 15. Investeringer

 

Mest relevante scope 3-kategorier

Når en virksomhed skal udarbejde et klimaregnskab, er nogle kategorier mere relevant end andre.

Ofte er de mest relevante scope 3-kategorier:

 • Indkøb af varer og tjenesteydelser (til drift og anlæg)
 • Indkøb af transportydelser (til og fra virksomhed)
 • Medarbejderkørsel (tjenestekørsel i medarbejders køretøj)

Det anbefales, at hver enkelt virksomhed screener kategorierne for at vælge de mest relevante, som virksomheden kan indarbejde med mere detaljeret data

Projekt Green Change Zealand er støttet af: