Close
Skip to content
green_change_logo_rgb

Fakta: CO2-udledninger og de tre scopes

Technology ecologic interface with icon displayed on a technology interface

CO2-udledninger inddeles efter tre forskellige typer af udledninger. Læs her om scope 1, 2 og 3, og hvad de dækker over.

CO2-udledninger inddeles i følge den internationale standard GHG-protokollen under tre forskellige typer af udledninger (emissioner). De refereres til som scope 1, 2 og 3.

GHG-protokollen er den førende internationale standard for, hvordan CO2-udledninger og udledninger fra andre drivhusgasser måles og rapporteres som CO2-ækvivalenter (CO2e).

 

Scope 1 – direkte udledninger

Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer.

Det er altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion, fx naturgasanlæg.

 

Scope 2 – indirekte udledninger fra forsyning

Scope 2 er de indirekte udledninger fra forsynet energi, fx elektricitet og fjernvarme.

Udledningen i scope 2 sker et andet sted, fx på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.

 

Scope 3 – indirekte udledninger fra værdikæden

Scope 3 er de indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæder.

Scope 3-emissioner kan enten være ”upstream”, det vil sige før virksomhedens placering i værdikæden (fx varer og services, som I indkøber), eller ”downstream” dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (fx jeres kunders brug af jeres services eller produkter).

Scope 3, der også er sværest at gå til, når CO2-regnskabet skal gøres op, er ofte det sted, hvor den væsentligste del af virksomhedens CO2-udledninger befinder sig.

Scope 3 kan inddeles i 15 kategorier.

De 15 scope 3 kategorier

 1. Indkøbte varer og tjenesteydelser
 2. Anlægsaktiver f.eks. køb af maskiner, produktionsudstyr mv.
 3. Brændsel- og energirelaterede aktiviteter, som ikke er omfattet af Scope 1 og 2
 4. Upstream transport og distribution
 5. Affald genereret i forbindelse med aktiviteter
 6. Forretningsrejser
 7. Medarbejderpendling til arbejde
 8. Upstream leasede aktiviteter
 9. Downstream transport og distribution
 10. Forarbejdning af solgte produkter
 11. Brug af solgte produkter
 12. Behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid
 13. Downstream leasede aktiviteter
 14. Franchises
 15. Investeringer

 

Mest relevante scope 3-kategorier

Når en virksomhed skal udarbejde et klimaregnskab, er nogle kategorier mere relevant end andre.

Ofte er de mest relevante scope 3-kategorier:

 • Indkøb af varer og tjenesteydelser (til drift og anlæg)
 • Indkøb af transportydelser (til og fra virksomhed)
 • Medarbejderkørsel (tjenestekørsel i medarbejders køretøj)

Det anbefales, at hver enkelt virksomhed screener kategorierne for at vælge de mest relevante, som virksomheden kan indarbejde med mere detaljeret data.

Kom i gang med at få et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få idéer til, hvordan I målrettet kan nedbringe virksomhedens klimaaftryk med Klimakompasset.
Læs om, hvordan du laver beregninger med Klimakompasset til dit klimaregnskab

Transport udgør en betragtelig post i CO2-regnskabet hos mange virksomheder.
Læs her om, hvordan din virksomhed skærer ned på CO2-udledningen fra transport

 

Projekt Green Change Zealand er støttet af: