About Ressource City - Ressource City

About Ressource City

 
 

  • 1 Velkommen til Ressource City!
  • 2 Vi gør en forskel!
  • 3 Hvem er vi?
  • 4 Hvor er vi?
  • 5 Advisory Board
1 Velkommen til Ressource City!

Velkommen til Ressource City!

Ressource City bidrager til løsningen af en række af klodens mest presserende problemer: Manglen på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Danmark har brug for virksomheder, der tager deres grønne ansvar og ønsker at drive forretning med udgangspunkt i cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Den udfordring har Ressource City taget imod ved at skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling.

 

Udover at skabe et grønnere Danmark, skaber vi også flere jobs og muligheder ud af allerede eksisterende ressourcer. Fremfor at producere nyt, benytter vi os af upcycling og genanvendelse af andres affald. Med andre ord kan brugen af cirkulær økonomi være med til at skabe en bedre planet, samtidig med at det er grobunden for forretningsvækst.

 

Vi får virksomhederne til at vokse! Ved at upcycle affaldet i virksomheden, til egen eller andres nytte, skaber vi økonomisk vækst hos de enkelte virksomheder. Omstillingen behøver hverken være dyr eller besværlig, tværtimod er det muligt at søge råd og sparring hos Ressource City og vores samarbejdspartnere.

 

Ressource City gør en forskel for lokalsamfundet – og hele landet. Vores ambition er at udvikle Næstved til at blive et nationalt omdrejningspunkt for en ny måde at anvende affald på. Sammen gør vi en forskel!

2 Vi gør en forskel!

Vi gør en forskel!

Klodens ressourcer er ved at være opbrugte. Det er ikke muligt at få dem tilbage, men det er muligt at skabe nye ressourcer ud af det affald, vi alligevel producerer. Det kan vi gøre ved enten at genanvende eller upcycle affaldet, hvilket vi kalder den grønne omstilling. Ændringer i ens eksisterende virksomhed kan virke uoverskuelige, og derfor blev Ressource City skabt.

 

Ressource City synliggør mulighederne i den grønne omstilling for de enkelte virksomheder, samtidig med at vi hjælper virksomhederne med at finde hinanden, således at vi hver især kan få gavn af hinandens kompetencer (og affald). Den grønne omstilling er ikke kun med til at skabe en bedre og grønnere fremtid for os alle, men er også medvirkende til økonomisk vækst og nye arbejdspladser i Næstved. Hvordan vi gør det, kan du læse mere om her.

 

Vi vil gøre en forskel. Både for kloden og for vores fælles (og fremtidige) overlevelse. Næstved er ramt af udkantsproblematikken, og selvom kommunen er blandt de største, oplever vi færre arbejdspladser, et faldende børnetal og en flugt mod Storbyen. Dette gør Ressource City noget ved!

3 Hvem er vi?

Hvem er vi?

Bag Ressource City sidder et hold af ildsjæle, der indsamler og videreformidler viden om en grønnere industri. Placeret i en gammel industribygning ved Næstved Havn, sørger vi for at skabe grøn vækst hos de enkelte virksomheder. Ganske simpelt faciliteter vi mødet mellem forskningsinstitutioner, virksomhedsledere og iværksættere.

 

Med 6 mand under taget, har vi gang i mange projekter, der er med til at skabe et grønnere Næstved. Hvad vi hver især arbejder med, og hvordan du får fat på os, kan du finde her.

4 Hvor er vi?

Hvor er vi?

Ressource City har til huse på den gamle Ny Maglemølle Papirfabrik ved Næstved Havn. Området er et enestående fabrikskompleks, hvor mange af bygningerne er registrerede som højst bevaringsværdige.

Det industrielle område skal revitaliseres af Ressource City. Innovation og udvikling vil føre til grøn indsutriklynge af virksomheder, der med udstrakt genanvendelse af ting og materialer, kan genanvende de unikke, rå og karske bygninger. Dette giver virksomhederne muligheden for at drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring.

Du kan læse historien bag Maglemølle her.

5 Advisory Board

Advisory Board

Med hjælp fra Næstved Kommune har Ressource City etableret et Advisory Board, der skal komme med input, ideer og sparring med henblik på at skabe fremdrift, resultater og udvikling i Ressource City. De udfordrer de strukturelle rammer og forretningsmodeller inden for genanvendelse af affald og cirkulær økonomi, og desuden medvirke til at fremtidssikre Ressource City fra 2020 med en økonomisk bæredygtig forretningsmodel.

 Portræt af ni mænd, der repræsenterer Ressource Citys Advisory Board.

List of names on the Ressource City Advisory Board