EU-regionalfondsprojekt støtter
op om innovative SMV’er

Ressource Citys projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter opkvalificeringen af SMV’er (Små og Mellemstore Virksomheder), særligt inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Danmark, hjælper Ressource City med projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling SMV’er med at fremme innovative og markedsrettede løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus ligger især på genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet.

Baggrunden for projektet er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder, der på smart og nytænkende vis udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald.

I dag bliver ca. 87% af bygge- og anlægsaffaldet genanvendt, bl.a. ved at knuse og bruge det som erstatning for f.eks. sten og grus. Det er kun en mindre del, der genanvendes eller genbruges direkte til samme formål. Det er spild af gode ressourcer og sænker værdien af materialerne, fortæller Miljøstyrelsen. Den danske bygge- og anlægsbranche skal blive bedre til at genbruge og genanvende deres materialer – og det hjælper Ressource City med!

Der er et stort udviklingspotentiale i bygge- og anlægsbranchen. Dette skyldes bl.a. at branchen håndterer store mængder affald, og i forvejen har et stort fokus på miljøvenlig og bæredygtigt byggeri. Bygge- og anlægsbranchen besidder desuden et meget stort og uudforsket potentiale for optimering af deres grønne forretning, og Ressource City kan hjælpe med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet.

Bygge- og anlægsbranchen udgør en stor del af SMV’er i Næstved Kommune med 532 bygge- og anlægsvirksomheder (2013), og beskæftiger desuden hele 2437 personer i 2014. Branchen har oplevet stor vækst og positiv udvikling siden 2010. I det kommende årti vil der være store offentlige anlægsarbejder, og dermed kunne timingen ikke være bedre for Bæredygtig Grøn Byudvikling-projektet!

BGB-logoer(2)