Glasklyngen i Næstved

Cirkulær økonomi i praksis

Ressource City’s Glasklynge er et af vores best practice eksempler på cirkulær økonomi. I overensstemmelse med vores vision er Ressource City’s hovedkontor lokaliseres i den gamle papirfabrik på Næstved Havn i et gammelt industrikvarter. I det samme område ligger Reiling Glasrecycling, der sammen med Ardagh Glass Holmegaard udgør Ressource City’s glasklynge.

Reiling - færdigt produkt

Glasklyngen indsamler og sorterer omkring 125.000 tons glas om året. Glasset bliver derefter genanvendt til cirka 700-800 millioner flasker og husholdningsglas hvert år – og på den måde reducerer de behovet for jomfruelige råstoffer. Ved at gøre det, sparer de verden for mere eller mindre 15.000 tons CO2 årligt.

Ikke nok med at Glasklyngen skaber nye produkter af brugt materiale, distribuerer de også overskudsvarme fra produktionen til den lokale fjernvarmecentral. På denne måde bidrager Ardagh Glass Holmegaard med 50% af fjernvarmen i Fensmark.

Der er desuden blevet installeret et biogasanlæg, der forsyner Glasklyngen med biogas, så udledningen af drivhusgasserne fra den nuværende brug af naturgas formindskes.

En af de nyeste innovationer er at udnytte det glasbiprodukt, der ikke kan genanvendes til nye flasker og husholdningsglas. Glasstøvet, der tidligere blev smidt væk, bliver nu brugt til isolation og vejfyld. Produktet hedder durapor, og bliver skabt af virksomheden Dansk Celleglas

Initativer som denne er med til at gøre Glasklyngen innovative og altid klar til at gå nye længder hvad angår bæredygtige vækstmuligheder.

Erfaringen fra samarbejdet er en del af den metode som Ressource City genbruger til at støtte nye cirkulære samarbejder. Siden begyndelsen i 2015 har Ressource City iværksat og faciltieret flere projekter og nye samarbejder baseret på cirkulær økonomi og bæredygtig affaldshåndtering.

Glasklyngen i fotos

Vil du og din virksomhed på besøg i
Ressource City’s Glasklynge?