Hvordan får man adgang til andre virksomheders affald?

12. september 2018

Affald er ikke bare affald. Affald er en ressource, som vi bør og skal udnytte. Det kan være svært at vurdere, hvilket affald, der kan genanvendes i sin eksisterende form, og hvilket, der kan udnyttes på anden vis. Ressource City har længe arbejdet med at føre virksomheder sammen, der kan have interesse i hinandens affaldsprodukter. Dette er også af de indsatspunkter, som Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi fremhæver, med ønsket om at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer.

Et velfungerende genanvendelsessystem kender vi allerede fra glas. Det ligger nærmest inkorporeret i vores dna, at glas ryger i glascontaineren.

Hvordan får man adgang til andre virksomheders affald_

Genanvendte glasskår

På havnen i Næstved sorteres det indsamlede glas hos Reiling A/S, der også modtager glasfraktioner fra hele Danmark. Reiling A/S forarbejder glasset og gør det fri for urenheder som keramik, sten, porcelæn, metal/ikke-magnetisk metal og organisk stof som plast/papir. Derudover er det muligt at farvefordele/farveandele og lave farveblandinger, samt fordele i partikelstørrelse.

Aftageren af genbrugsglasskårene er Ardagh Glass A/S på glasværket i Fensmark, som er en af verdens største metal- og glasvirksomheder. Her omsmeltes glasskårene til nye glasprodukter, såsom flasker, marmeladeglas, osv.

Affald er ikke bare affald. Affald er en ressource, som vi bør og skal udnytte. Det kan være svært at vurdere, hvilket affald, der kan genanvendes i sin eksisterende form, og hvilket, der kan udnyttes på anden vis. Ressource City har længe arbejdet med at føre virksomheder sammen, der kan have interesse i hinandens affaldsprodukter. Dette er også af de indsatspunkter, som Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi fremhæver, med ønsket om at skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer.

Et velfungerende genanvendelsessystem kender vi allerede fra glas. Det ligger nærmest inkorporeret i vores dna, at glas ryger i glascontaineren.

Genanvendte glasskår

På havnen i Næstved sorteres det indsamlede glas hos Reiling A/S, der også modtager glasfraktioner fra hele Danmark. Reiling A/S forarbejder glasset og gør det fri for urenheder som keramik, sten, porcelæn, metal/ikke-magnetisk metal og organisk stof som plast/papir. Derudover er det muligt at farvefordele/farveandele og lave farveblandinger, samt fordele i partikelstørrelse.

Aftageren af genbrugsglasskårene er Ardagh Glass A/S på glasværket i Fensmark, som er en af verdens største metal- og glasvirksomheder. Her omsmeltes glasskårene til nye glasprodukter, såsom flasker, marmeladeglas, osv.

Hvordan får man fat i andres affald?

Samarbejdet omkring genanvendelse af glas imellem Reiling A/S og Ardagh Glass A/S, er et stærkt eksempel på cirkulær økonomi i Næstved. Vi tror dog på, at Næstved og Region Sjælland kan gøre det ligeså godt inden for de mange andre affaldsfraktioner. Derfor etablerer vi, sammen med Region Sjælland, i efteråret 2018 en online vidensbank, Videnscenter for Cirkulær Økonomi. Udover at kunne indhente viden og vejledning, samt skabe fælles projekter virksomheder imellem, lægges fokus på virksomhedernes affald og genanvendeligheden af dette. Meget affald kan genanvendes og upcycles til nye produkter og/eller blive genanvendt flere gange uden kvalitetsforringelse.

Men hvordan får man fat i andre virksomheders affald? Det gør Videnscenteret nemt og overskueligt, så virksomhederne hurtigere får overblik over hvordan affaldet bliver en ressource – der efterspørges af andre virksomheder som de materialer, de har brug for.

Hos Ressource City styrker vi drivkraften hos virksomheder i cirkulær forretningsudvikling, men hvordan? Det kan du finde ud af her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev