Hvordan styrker vi virksomheders drivkraft inden for cirkulær forretningsudvikling?

7. september 2018

Et af Ressource Citys fokusområder er arbejdet med vores cirkulære netværk. Et netværk, der primært består af små og mellemstore virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, der oplever succes med den cirkulære forretningsmodel. I vores netværk tæller blandt andet virksomhederne KALK, Reiling Glasrecycling og Ardagh Glass.

Denne succes deler de nævnte virksomheder også til arrangementer hos Ressource City i løbet af efteråret 2018. Læs mere her.

Cirkulær økonomi og grønne forretningsmodel

De stærke cirkulære virksomheder i Ressource Citys netværk er drivkraften, som vi bruger til at styrke forståelsen af cirkulær økonomi generelt på tværs af brancher og andre virksomheder.

Dette anerkendes også som særligt vigtigt i Regeringens Strategi for Cirkulær Økonomi.

I Ressource City skaber vi rammerne for at virksomhederne kan dele deres viden og erfaringer med hinanden. Samt inspirere nye virksomheder, der endnu ikke har taget de første skridt mod de grønne forretningsmodeller.

Hvordan styrker vi virksomhedernes drivkraft inden for cirkulær forretningsudvikling_

Cirkulær match-making mellem virksomheder i Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Ressource City løfter i efteråret sløret for et nyt projekt, Videnscenter for Cirkulær Økonomi. Udover at være en online vidensbank, bliver det muligt for virksomhederne at skabe kontakt med hinanden og lave fælles projekter. På den måde skabes innovative og bæredygtige produkter og ydelser.

I Videnscenter for Cirkulær Økonomi har Ressource City også fokus på virksomhedernes affald og genanvendeligheden af dette. Meget affald kan genanvendes og upcycles til nye produkter og/eller blive genanvendt igen og igen, som vi allerede kender det fra fx glas.

Omlægningen til cirkulær økonomi er ikke kun godt for miljøet, men også for virksomhederne økonomi.

Vurdering og udvikling af grønt potentiale i Bæredygtig Grøn Byudvikling

Ud over Bæredygtig Grøn Byudviklings arbejde med affald, genanvendelse af råvarer og energireduktion af bygninger, tager projektet på besøg i virksomhederne. Her gives direkte vejledning i samarbejde med projektets partnere. Projektet finder de grønne forretningspotentialer, mens der opstilles muligheder for afprøvning af det grønne og økonomiske potentiale.

Bæredygtig Grøn Byudvikling giver også virksomhederne mulighed for at komme med ideer til nye teknologier eller metoder, som projektet hjælper med at vurdere og skaber rammerne for efterfølgende udvikling og afprøvning.

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev