Idékatalog 2020 fra årets Konference for Cirkulær Økonomi er nu live!

26. marts 2020

RC20_Farve (117)

Den 29. januar var dagen, hvor Ressource City kom helt ud i rummet – og tilbage igen på Maglemølle. Det skete i forbindelse med Ressource Citys konference om cirkulær økonomi med over 170 tilmeldte fra forskellige brancher, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Udover fire inspirerende talere, blandt andet astronaut Andreas Mogensen, bød dagen på tre workshops. Her gav de engagerede deltagere værdifulde input, og var med til at besvare dagens overordnede spørgsmål: “Hvordan omsætter vi viden og idéer til handling i omstillingen til en cirkulær økonomi?”. 

De tre workshops tog hver især udgangspunkt i overskrifterne: Digitale løsninger skaber cirkulære byer; Cirkulær forretning – hvorfor og hvordan?; og Den enes restmateriale, den andens ressource. Workshopsene startede med inspirerende oplæg fra Erhvervsstyrelsen, BeResourceful, Lifestyle & Design Cluster, RGS Nordic, Kalundborg Symbiose og Simple, Very Simple.

Efter oplæg og spørgsmål, blev deltagerne fordelt i grupper, hvor de kom med forslag og ideer. Alle input blev noteret og er oplistet i Idékataloget. Materialet er redigeret minimalt, så den tiltænkte mening i det enkelte bidrag bevares – dog er materialet opdelt, så det giver bedst mening for læseren.

Vær opmærksom på, at materialet skal læses som deltagernes subjektive forslag – og kan derfor udtrykke modsætninger.

Alle inputs har vi samlet i et Idékatalog, som kan downloades herunder. Til orientering er kataloget indsendt til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen, Miljøminister Lea Wermelin og Erhvervsminister Simon Kollerup samt til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Idékataloget kan indgå som inspirationsmateriale i det igangværende arbejde inden for klima- og miljøområdet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev