Innovativ affaldsoptimering og energireduktion i Næstved

Bæredygtig Grøn Byudvikling vil implementere nye, smarte teknologier til affaldssorteringsløsninger i Næstved bykerne. Der skal desuden være en sammenkobling mellem analyseredskaber, databehandling og konkrete affaldsstationer, så vi vil få en øget opsamling af data om affald i bykernen.

Simultant skal der etableres forsøgsprojekter, der tager udgangspunkt i designkonceptet cradle-to-cradle. Konceptet er skabt på tanken om at der ikke længere findes affald, da alt genanvendes, som det er, eller bliver en ressource for noget helt nyt, der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi. Projektet har også fokus på brugerbåret innovation af nye metoder til at adfærdsmotivere, samt skabe opmærksomhed omkring reduktionen af affaldsmængder, selvforsyning/lokale ressourcekredsløb og genanvendelse af affald.

En del af projektets indsats omhandler en forbedring af kildesortering, herunder udvikling af nye metoder til kildesortering af udvalgte affaldsfraktioner og opkvalificering af medarbejdere til at kunne implementere metoderne i daglig praksis.

Smarte løsninger til energibesparelse og bedre fjernvarmeudnyttelse

Projektet arbejder desuden målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette sker gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, iværksætter Bæredygtig Grøn Byudvikling konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi fokuserer primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

BGB-logoer(2)