Kæmpe saltvandsindsprøjtning til vækst og udvikling i Region Sjælland

pressemeddelelse fra Erhvervshus sjælland

23. november 2020

Virksomheder i Region Sjælland har fået en række nye muligheder, efter at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget over 46 mio. kr. til bl.a. videreudvikling af innovative grønne løsninger og udnyttelse af mulighederne i Femern-korridoren.

Personer, der taler om cirkulær økonomi foran en skærm, der viser en cirkulær værdikæde

Erhvervshus Sjælland står i spidsen for en bred alliance af vidensinstitutioner, lokale erhvervsservices, virksomheder og kommunale partnerskaber med ét formål: At udnytte lokale erhvervspotentialer til at skabe gennemgribende forandringer for regionens erhvervsliv. Alliancen omfatter, udover Erhvervshus Sjælland, DTU, RUC, Absalon, Zealand, Copenhagen Capacity, Femern Belt Development, Kalundborg Symbiose, Knowledge Hub Zealand, Ressource City samt lokale erhvervsservices.

”Det er noget af et gennembrud, at vi har skabt en så stærk og bred bevægelse i Region Sjælland, at vi nu kan tage fat på et helt nyt kapitel i Region Sjællands erhvervsfremmestrategi. Alliancens sammensætning sikrer, at de bevægelser, der allerede er i gang, udnyttes fuldt ud til fordel for virksomhederne. Det er en ambitiøs, langsigtet indsats, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det kribler i fingrene for at komme i gang”, siger Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Lokale potentialer kommer i spil

Indsatsen tager udgangspunkt i lokale erhvervspotentialer. Ét indsatsområde sigter mod at koble sjællandske virksomheder på Femern-anlægsprojektet, et andet mod at etablere samarbejder mellem SMV’er og store virksomheder inden for bioproduktion og fødevarer, og et tredje mod at skabe partnerskaber mellem SMV’er med innovative grønne løsninger og kommuner, affaldsselskaber og andre med behov for løsningerne. Indsatsen er 2-årig med et samlet budget på over 66 mio. kr., heraf tilskud på 46,7 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Over de næste to år skal midlerne hjælpe med at realisere den regionale erhvervsfremmestrategi, der har som mål at skabe gennemgribende forandringer i Region Sjælland.

”Målet er at løfte regionens virksomheder, så de bliver i stand til at udnytte potentialerne i forbindelse med fx Femern-byggeriet og den grønne omstilling, og skabe nye job, produkter og løsninger. En del af midlerne skal også bruges på at udvikle virksomheder med et ekstraordinært skaleringspotentiale, så vi på sigt får flere (stedbundne) store virksomheder i region Sjælland. Indsatserne sigter mod at skabe nye erhvervsspecialiseringer, der sikrer en vedvarende, langsigtet vækst og udvikling i vores region”, siger Mads Váczy Kragh. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Direktør Mads Váczy Kragh, telefon 41 99 98 00

Chefkonsulent Lill Andersen, e-mail lia@ehsj.dk

Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon 51 34 43 77

Fakta om de nye muligheder for
virksomheder i Region Sjælland

Erhvervshus Sjælland står i spidsen for en erhvervsfremmeindsats i Region Sjælland, som varetages af et stærkt partnerskab: 4 videninstitutioner (DTU, RUC, Absalon, Zealand), Copenhagen Capacity, Femern Belt Development, lokale netværk og samarbejder (Kalundborg Symbiose, Knowledge Hub Zealand, Ressource City) og lokale erhvervsservices (Business Lolland Falster, Vordingborg erhverv, Business Faxe, Connect Køge, Sorø Erhverv, Slagelse Erhverv).

Formålet er at udnytte lokale potentialer til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet i Region Sjælland. Aktiviteterne er begyndelsen på en langsigtet indsats med henblik på at skabe gennemgribende forandringer i erhvervslivet i Region Sjælland.

Projektet er 2-årigt og finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med midler fra regionalfonden.

Projektet indeholder fire indsatsområder, læs mere om dem her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev