Næstved: Kommunens bygninger
skal da genbruges

Artikel fra jyllands-posten

15. maj 2020

Det er ikke kun entreprenører, der har et ansvar, når det kommer til byggeprocesser i forbindelse med nybyggeri og renovering. Det har kommunerne også. Derfor har Næstved Kommune iværksat et forsøg med at energireducere og –effektivisere kommunale bygninger.

Forsøget hører under projektet Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling.

Da Næstved Kommune stod med et ombygningsprojekt vedrørende flytning af et kommunalt center til en ældre 70’er-bygning på Birkebjerg Allé i den sydlige del af Næstved by, tog man derfor bæredygtighedsbrillerne på.

I stedet for at rive al indmaden ud af bygningen og renovere med nye materialer, tog man alle de materialer, der kunne genbruges direkte og placerede dem i et lokalt lagerhotel for cirkulære byggematerialer – det første af slagsen i Næstved Kommune.

Dette blev gjort både for at spare penge og CO2 og alt blev gjort i tråd med DGNB-metoder – en bæredygtighedscertificering af bygninger – så kommunen samtidig kunne blive klogere på, hvordan bæredygtige metoder kan benyttes ved renoveringer og at få afprøvet flere bæredygtige muligheder.

Og i Bæredygtig Grøn Byudvikling taler og planlægger man ikke tingene ihjel, her arbejder man ud fra devisen “just do it”. På den måde finder man hurtigt ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Der er rigeligt med plads i Næstved Kommunes nye cirkulære lagerhotel.
Der er rigeligt med plads i Næstved Kommunes nye cirkulære lagerhotel.

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ GENBRUGELIGE MATERIALER

“Vi kunne ikke genbruge dørene i den gamle bygning. Det var et krav fra Arbejdstilsynet, at der var vinduer i dørene, og de skulle være brandsikre. De krav kunne de gamle døre ikke opfylde, men ellers fejlede de ikke noget,” fortæller Simon Vigsø, bygningskonstruktør i Næstved Kommune og tilknyttet Bæredygtig Grøn Byudvikling.

Det nagede dog Simon Vigsø, at de fuldt funktionelle døre blot skulle smides ud, og derfor kom han på ideen med det cirkulære lagerhotel:

“Normalt ville dørene blive smidt på genbrugspladsen, men når vi nu har muligheden og pladsen til at opbevare genbrugelige materialer, kan vi lige så godt spare på CO2-udledningen ved ikke at producere nyt næste gang, vi skal bruge det. Ud over at det giver mening på et økonomisk og bæredygtighedsplan, så har det også handlet om at inddrage rådgivere i arbejdet med at skabe forståelse hos håndværkerne i forhold til at deres arbejdsindsats gør en energimæssig forskel, lyder det fra Simon Vigsø. Dørene nåede dog aldrig ned på lagerhotellet. Næstved Kommune er ved at bygge en ny varmestue, og de manglede en del døre. De aflagte døre blev derfor leveret direkte til varmestuen.

IKKE ALT KAN ELLER SKAL GENBRUGES

Hvis det stod til Simon Vigsø, skulle der dog have været genbrugt flere materialer, end hvad det er blevet til. Men det er ikke altid den bæredygtige løsning.

“Vi ville gerne have genbrugt nogle akustikloftsplader, men de krævede en genmaling efter at være blevet revet ned. Det er både dyrt og ødelæggende for akustikeffekten – og så ryger ideen med bæredygtighed jo,” fortæller Simon Vigsø.

I stedet blev enkelte loftsplader skiftet ud, dog i en lidt anden farve end det oprindelige loft.

Det samme gælder for gulvet, der nu både er grønt og blåt. Gangarealet var blevet slidt efter mange års brug af skoleelever, som tidligere havde sin daglige gang i bygningen. Samme slitage kunne dog ikke ses i de tilstødende lokaler og rum, flere steder krævede det blot en effektiv rengøring.

Simon Vigsø så derfor ingen grund til at skifte det hele ud.

“Det ser næsten ud som om, at det er meningen, at gulvet har to farver,” siger han.

Gangarealerne på Birkebjerg Allé måtte udskiftes, mens gulvene i resten af lokalerne kunne nøjes med en grundig rengøring.
Gangarealerne på Birkebjerg Allé måtte udskiftes, mens gulvene i resten af lokalerne kunne nøjes med en grundig rengøring.

FAKTA OM BIRKEBJERG ALLÉ

Birkebjerg Allé i Birkebjergparken ligger i Sydbyen i Næstved Kommune, der tidligere har huset VUC. Næstved Kommune er gået i gang med at forskønne hele området og rykker bl.a. flere kommunale tilbud ud i bydelen, herunder det nye Center for Arbejdsmarked, afd. Birkebjergparken.

FAKTA OM PROJEKT MÆRK NÆSTVED – BÆREDYGTIG GRØN BYUDVIKLING

Renovationen af Birkebjerg Allé er en del af projektet Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling. Projektet består af to delprojekter, hvoraf det ene fokuserer på energireduktion og –effektivisering i kommunale bygninger i Næstved Kommune. Projektet løber fra januar 2018 til maj 2021 og er støttet af EU’s Regionalfond med 8 millioner kroner. Dette delprojekt er med til at skabe udvikling og CO2-reduktion i et samarbejde imellem centrene Trafik & Ejendomme og Plan & Miljø i Næstved Kommune.

Bæredygtig Grøn Byudvikling er et projekt under Næstved Kommunes udviklingstiltag Ressource City – omdrejningspunkt for grøn omstilling. Ressource City er et grønt udviklingsfællesskab med fokus på at lave samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejder hjælper Ressource City med at udvide deres innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

Læs mere om projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling på ressourcecity.dk/BGB

Tilmeld dig vores nyhedsbrev