Mål og strategi 2018-2019

Ressource City har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Gennem vores projekter arbejder Ressource City ud fra følgende målsætninger:

  • at forstærke Næstved Kommunes styrkeposition inden for cirkulær økonomi, herunder udbygge det regionale, nationale og internationale samarbejde med fokus på virksomhederne i Næstved Kommune og Region Sjælland.
  • at omsætte viden til værdi for virksomheder i Region Sjælland og Ressource City-netværket.
  • at skabe nye virksomheder og arbejdspladser gennem bæredygtig erhvervsfremme.
  • at oprette og vedligeholde virksomhedsrettede netværk, projekter, fire årlige arrangementer og en årlig konference.

Ressource Citys arbejde giver virksomhederne mulighed for økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Sammen skaber vi et grønnere samfund, der både økonomisk og miljømæssigt er mere bæredygtigt.

Ressource City er lokalt placeret ved Næstved Havn på Maglemølle i en gammel industribygning fra den tidligere Maglemølle Papirfabrik.

» Om Ressource City    » Historien om Maglemølle og Ressource City    » Advisory board