Næstved får en ny ø: En affalds-ø

1. oktober 2020

pressemeddelelse

Et nyt affaldsprojekt gør det muligt for erhverv og borgere at aflevere deres sorterede affald samme sted. Den såkaldte affalds-ø, som er blevet etableret i forbindelse med projektet, er placeret i Næstved midtby på parkeringspladsen ved Dania. Det nye affaldsprojekt skydes i gang ved et arrangement lørdag den 3. oktober 2020, hvor interesserede borgere fra forsøgsområdet og resten af kommunen, kan komme fra kl. 10-12 for at se den nye ø og de smarte nedgravede containere.

Forsøget er et samarbejde mellem Næstved Kommune og Ressource City, men også lokale erhverv har haft indflydelse på, hvordan projektet har udformet sig. Søren Nielsen, affaldschef i Næstved Kommune fortæller:

For at opnå størst mulig effekt har vi fra begyndelsen af forsøget arbejdet tæt sammen med erhvervet i området. De har selv været med til at bygge det her fantastiske samarbejde op, så vi sammen kan skabe en attraktiv bymidte i Næstved. Vi ta’r bogstavelig talt skraldet sammen, og det er vi super glade for.

Kend dit CO2-aftryk

Udover muligheden for at få containerne ud af baggårde, så kan de nye nedgravede containere også veje affaldet, som smides i. Det er særligt smart for erhvervet, der dermed kun betaler for dét, de smider ud.

Anette Moss, projektleder i Bæredygtig Grøn Byudvikling under Ressource City fortæller:

Det virkelig spændende ved det her forsøg er, at systemet i containerne også kan omregne det afleverede affald til hvor meget CO2, der er sparet ved at sortere. Beregningerne er individuelle, og giver borgerne og virksomhederne et overblik over, hvor stor en betydning, deres sortering rent faktisk har.

01102020 Nedgravet affaldsløsning - Bæredygtig Grøn Byudvikling-5
Nedgravet affaldscontainer med smartløsning, hvor affaldet vejes, så erhvervet kun betaler for det, de smider ud

Kom til åbning af øen

Den nye affalds-ø indvies den 3. oktober kl. 10, hvor snoren klippes, der i dagens anledning er lavet af genanvendte aviser. Nysgerrige og affaldsinteresserede borgere og erhverv kan til arrangementet få en snak med kommunens affaldsmedarbejdere, der vil stå klar til at fortælle om det nye projekt. Der vil til arrangementet blive serveret lidt lækkert til både store og små, og man har mulighed for at teste sin affaldsviden i en konkurrence med spændende præmier.

Projektleder Anette Moss har store forhåbninger til det nye affalds-ø, og de erfaringer, som projektet kan føre med sig:

Vores mål med projektet er at få så mange lastbiler og containere ud af bybilledet som muligt. Vi vil bidrage til at skabe en attraktiv bymidte, der er hyggelig for alle at opholde sig i og bl.a. tiltrække flere handlende ind i byen. Og hvem ved, måske vil denne løsning være én af de måder man indsamler affald på fremover i hele bymidten.

Her kan man smide madaffald/bioaffald ud i den nedgravede affaldssystem. Affaldet vejes, og man kan dermed lære sit CO2-aftryk at kende
Det er også muligt at smide glas ud. I den blå container kan erhvervet smide stort pap og flamingo ud, mens borgerne har et nedgravet affaldssystem til at smide mindre pap ud. Større pap afhentes fortsat som storskrald.
BGB-logoer(2)

Info om containerne

Man bruger et nøglekort til at åbne containerne, så man kan smide sit sorterede affald ud. Der er fire nedgravede containere, hvor der kan smides madaffald, metal/hård plast, papir/småt pap og restaffald ud. Glas afleveres uden kort, mens erhvervet også kan aflevere flamingo og stort pap.

Containerne vejer affaldet ved aflevering, og det er muligt at se vægten og CO2-besparelsen.

Man kan følge sine besparelser online.

FAKTA Om Bæredygtig Grøn Byudvikling

Udover arbejdet med affaldsforebyggelse og -håndtering ved brug af innovative affaldsløsninger i Næstved midtby, arbejder projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling målrettet med energireduktion og -effektivisering i offentlige bygninger i Næstved og bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmebrugere.

Projektet hjælper og samarbejder med små og mellemstore virksomheder ved at fremme innovative og bæredygtige løsninger.

Bæredygtig Grøn Byudvikling er et EU-projekt under Næstved Kommunes projektorganisation Ressource City – omdrejningspunkt for grøn omstilling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev