Ny innovativ affladsløsning: Vej dit affald og kend dit CO2-aftryk

26. juni 2020

Næstved Kommune har etableret en ny affalds-ø med fire nedgravede containere til affald i området omkring Dania i Næstved. Nedgravede containere er et lukket system til affald, hvor affaldet opbevares under jorden, hvor der er koldere og risikoen for lugtgener fra affaldet mindskes. Systemet er samtidig beskyttet mod skadedyr.

De nye nedgravede containere er en del af et affaldsprojekt under Bæredygtig Grøn Byudvikling, hvor Næstved Kommune, med støtte fra EU, skal undersøge, hvordan man kan håndtere affald fra både private og erhverv i samme containere. Der er mulighed for at aflevere følgende typer affald for både erhverv og private: madaffald, papir, pap, metal og hård plast, glas, restaffald samt batterier.

Et af formålene med projektet er at få så mange af de eksisterende affaldscontainere ud af Næstved midtby, så mængden af tung trafik og CO2 minimeres. Hjemtagelsen af de gamle affaldscontainerne vil samtidig også medføre færre lugtgener og skadedyr, da affaldet fremadrettet vil blive opbevaret i de nedgravede containere under jorden.

Både borgere og erhvervsliv har bidraget med input til projektet. Når projektet er afsluttet om et års tid (forår 2021), skal erfaringerne indgå i kommunens overvejelser om et samlet nedgravet affaldssystem. Anette Moss, projektleder i Bæredygtig Grøn Byudvikling, der står for affaldsprojektet, fortæller: 

Vores viden fra projektet skal indgå i vurderingen af mulighederne for at indføre affaldsløsningen i hele Næstved centrum, så vi får en mere attraktiv bymidte og mindre tung trafik. Det nye er, at affaldet bliver vejet ved aflevering, så borgeren kan følge med i, hvor stort deres CO₂-aftryk er. Det skaber en ny dimension, hvor borgerne kan følge med i deres affaldsmængder, og se hvor mange kg de præcis smider ud,” 

Gamle containere i forsøgsområdet i projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling
4cd66b69-2502-4292-86f7-6299e44c3b10-1024x768
9009c2f4-6ab3-40ff-95d2-7aedb95dc5c3-1024x768
2-768x1024
3-768x1024
4-768x1024
9-1024x768
Affaldsposerne sænkes i de nedgravede affaldscontainere i Næstved
Affaldspose i nedgravet container i forsøgsområdet i projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling
Installering af den nedgravede affaldsløsning i Bæredygtig Grøn Byudvikling
Installering af nedgravet affaldssystem i Næstved bymidte

En innovativ affaldsløsning

Tankerne om at få affaldscontainerne ud af bymidten har eksisteret længe i kommunen. Med støtten fra EU’s Regionalfond bliver det nu muligt at få afprøvet muligheden i praksis, at bruge erfaringer fra andre kommuner og at vove sig ud i nye, innovative løsninger.

”Uden EU-midler var vi ikke gået i gang med at udvikle et digitalt feedback-system. Digitale systemer er ressourcekrævende, og der er derfor behov for økonomisk bidrag, før en kommune kan kaste sig ud i det – og dermed fremme den grønne udvikling,” siger Anette Moss.

Som noget nyt omfatter pilotprojektet ikke blot affald fra private husholdninger, men også fra forretninger i området. Anette Moss siger: 

Det er afgørende, at så store dele af erhvervslivet er med, for at vi kan få affaldscontainerne og den tunge trafik ud af bymidten. Vi har inddraget erhvervslivet i pilotområdet på et tidligt tidspunkt, og det har givet virksomhederne mulighed for medbestemmelse og en følelse af ejerskab til projektet. Deltagelsen er selvfølgelig frivillig, men vi oplever stor opbakning fra erhvervslivet.”

Forud for projektet blev der taget kontakt til forretninger og virksomheder i Kindhestegade og Dania samt en lille del af Ringstedgade i det centrale Næstved, som projektet omfatter. Tilbagemeldingerne var positive og bidrog til projektets videre arbejde.

Forsøget med de nye affaldscontainere er en del af Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudviklings-projektet i Næstved Kommune, som med støtte fra EU’s Regionalfond sætter fokus på bæredygtig, grøn byudvikling, blandt andet med energireduktion gennem smarte løsninger og metoder.

BGB-logoer(2)

FAKTA Om Bæredygtig Grøn Byudvikling

Et projekt under Næstved Kommunes udviklingstiltag Ressource City – omdrejningspunkt for grøn omstilling. Ressource City er et grønt udviklingsfællesskab med fokus på at lave samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejder hjælper Ressource City med at udvide deres innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev