Nyt videnscenter for cirkulær økonomi på vej!

Cirkulær økonomi er stadig i en modningsfase, hvor formidling af den nyeste viden og erfaringer på området er essentiel for at grøn omstilling og de europæiske og danske målsætninger for 2020 skal lykkes. Et videnscenter vil understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling. Dermed vil virksomheder nemmere kunne navigere i og realisere de forretningsmuligheder, som findes i den cirkulære økonomi.

Formålet med projektet er at etablere et Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ). Centeret forankres i Ressource City, som vil fungere som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling.

Et af vores fokusområder er at indsamle og formidle viden, så vi bedst muligt kan understøtte lokale og regionale virksomheder i deres grønne omstilling og udviklingsarbejde. VCØ hjælper virksomheder med at se muligheder inden for cirkulær økonomi gennem vidensformidling, og vil dermed blive omdrejningspunkt for at bringe virksomheder sammen lokalt og på tværs af Region Sjælland. Derudover vil VCØ henvise virksomhederne til relevante projekter og aktiviteter.

Inden for kort tid vil virksomheder tilbydes adgang til en vidensportal med den nyeste viden inden for cirkulær økonomi.