Strategi og målsætning i Ressource City | Ressource City

Ressource City

Velkommen til Ressource City!

Ressource City er en grøn klynge, som arbejder for og frem mod en mere effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer ved brug af cirkulær økonomi. Kernen i Ressource City er upcycling, hvor ressourcer får merværdi ved at genbruges og beholdes i deres eksisterende form. Dit affald er en ressource til produktion, økonomisk vækst og grønne arbejdspladser, og Ressource City kan hjælpe dig med hvordan.

Vi tilbyder virksomheder, der arbejder eller ønsker at arbejde med genanvendelse og opkvalificering af genbrug, værktøjer og sparring om forretningsudvikling og –potentialer. Gennem vores samarbejde styrker Ressource City din virksomheds innovationskraft samt dens sociale og miljømæssige profil på vejen mod en stærk cirkulær økonomi.

  • 1 Strategi og målsætning
  • 2 Bliv grøn!
  • 3 Den grønne industriklynge
1 Strategi og målsætning

Strategi og målsætning

Ressource City tager udgangspunkt i region Sjællands og Næstved Kommunes udfordringer på klimaområdet. Vores fokus ligger i projekter vedrørende grønne ressourcer og cirkulær økonomi.

 

Ressource City bidrager med at etablere, koordinere og profilere den grønne omstilling og samarbejdet virksomheder imellem, så cirkulær økonomi kan iværksættes. Dansk industri er opbygget ved lineær økonomi, hvor vi fremstiller, forbruger og smider ud. Ressource City arbejder målrettet på implementeringen af cirkulær økonomi hos de danske virksomheder, hvor virksomhederne oplever en økonomisk vækst ved at genbruge og genanvende deres ressourcer.

 

Gennem vores projekter arbejder Ressource City på:

Udvidelse af netværk og styrkelse af samarbejdet mellem nye og eksisterende grønne virksomheder i Næstved Kommune
En bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter i særligt bygge- og anlægsbranchen
Opbygningen og støtte af virksomheder med innovative grønne ideer
Affaldsforebyggelse og –håndtering i byerne
Energieffektivisering og –udnyttelse
CO2-reduktion
Vidensdeling og kompetenceopbygning
Grøn vækst i Næstved erhvervsliv

Ressource Citys arbejde giver virksomhederne mulighed for økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Sammen skaber vi et grønnere og mere bæredygtigt samfund, der både økonomisk og miljømæssigt er mere bæredygtigt.

2 Bliv grøn!

Den grønne omstilling

For at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling må vi stå sammen. Ressource City handler ud fra disse mål i vores arbejde med grøn omstilling og cirkulær økonomi hos virksomhederne i Region Sjælland og Næstved Kommune.

 

Ved at blive en del af Ressource Citys grønne klynge får din virksomhed unikke muligheder for vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Vi tilbyder dig et virksomhedsnetværk med vidensdeling, der er med til at styrke din virksomheds innovationskraft samt sociale og miljømæssige profil.

 

Din virksomhed adgang til workshops og andre virksomheder, der kan have et grønt potentiale for din forretning. Ressource City undersøger også dine muligheder for at indgå i en industriel symbiose, hvor dit rest-produkt bliver råmateriale for en anden virksomhed, og på den måde hjælper din virksomhed til økonomisk vækst og et grønnere aftryk.

 

Vi hører meget gerne om dine grønne ideer og behov. Send os dine oplysninger på ressourcecity@naestved.dk, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

3 Den grønne industriklynge

Den grønne industriklynge

Ressource City har til huse på den gamle Ny Maglemølle Papirfabrik ved Næstved Havn. Området er et enestående fabrikskompleks, hvor mange af bygningerne er registrerede som højst bevaringsværdige.

 

Det industrielle område skal revitaliseres af Ressource City – og vi er allerede godt i gang. Innovation og udvikling vil føre til en grøn industriklynge af virksomheder, der med udstrakt genanvendelse af materialer og affald, kan flytte ind i de unikke, rå og karske bygninger. Dette giver virksomhederne muligheden for at drage nytte af hinandens ressourcer og erfaring.

 

Du kan læse historien bag Maglemølle her.