Close
Skip to content
green_change_logo_rgb

Samarbejde med store virksomheder og offentlige institutioner

Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Både store, private virksomheder og for offentlige instanser vil i stadigt stigende grad stille krav til deres underleverandører om at kunne dokumentere, at deres produkter eller services baserer sig på grønne løsninger. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

Foto: Colourbox

Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

Både store, private virksomheder og for offentlige institutioner vil i stadigt stigende grad stille krav til deres underleverandører om at kunne dokumentere, at deres produkter eller services baserer sig på grønne løsninger.

Det stiller krav om at hele værdikæden og dermed underleverandører i alle led har styr på deres egne udledninger.

Stort fokus på CO2-udledninger

Store virksomheder i Danmark og udlandet arbejder i dag målrettet på at begrænse udledningen af drivhusgasser som CO2. Dels fordi det er en trend, som virksomhederne konkurrerer på.

Og dels fordi lovgivningen stiller særlige krav til de store virksomheder. Fra 2023 skal store virksomheder fx sætte faste mål for deres CO2 udledninger og dokumentere dem i deres regnskab.

De store virksomheder beder derfor deres underleverandører om dokumentation for klimaaftrykket igennem et klimaregnskab og en plan for fremtiden. På sigt kan ønsket om en plan blive til regulære krav om lavere udledninger.

Kom i gang med klimaregnskab

Med et klimaregnskab får du beregnet din virksomheds udledning af drivhusgasser over en afgrænset periode – typisk et år.

Der er flere tilgange til klimaregnskaber fra lightudgaven, der kigger på virksomhedens eget energiforbrug, udledninger ved transport og 15-20 indkøbskategorier til den udvidede version med bl.a. detaljerede og opdelte indkøbsdata og brug af leverandørspecifik data.

Hvor den sidste er meget ressourcetung og ofte kræver bistand fra en ekstern rådgiver, kan en virksomhed ofte selv beregne den lette udgave med hjælp fra onlineværktøjet Klimakompasset.

Læs her om, hvilke data, du skal bruge til at at lave beregninger med Klimakompasset til dit klimaregnskab.

FAKTA: CO2-udledninger og de tre scopes

CO2-udledninger inddeles  under tre forskellige typer af udledninger, refereret til som scope 1, 2 og 3. Bliv klogere på, hvad de tre scopes dækker over.

Læs med her

Samarbejde med offentlige institutioner

Offentlige institutioner skal gennem deres indkøb være med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser ved at købe grønnere ind, end de hidtil har gjort.

Det gør de ved at følge en strategi for grønne indkøb, som blev indført i 2020 for det offentlige.

Ønsker din virksomhed at være underleverandør til det offentlige, bør I sætte jer ind i strategien for grønne offentlige indkøb.

Hent Grønne indkøb for en grøn fremtid – Strategi for grønne offentlige indkøb her

Projekt Green Change Zealand er støttet af: