Close
Skip to content
green_change_logo_rgb

Samarbejde med det offentlige og store virksomheder

Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Både store, private virksomheder og for offentlige instanser vil i stadigt stigende grad stille krav til deres underleverandører om at kunne dokumentere, at deres produkter eller services baserer sig på grønne løsninger. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

Foto: Colourbox

Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

Både store, private virksomheder og for offentlige instanser vil i stadigt stigende grad stille krav til deres underleverandører om at kunne dokumentere, at deres produkter eller services baserer sig på grønne løsninger.

Offentlige institutioner skal gennem deres indkøb være med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser ved at købe grønnere ind, end de hidtil har gjort.

Det gør de ved at følge en strategi for grønne indkøb, som blev indført i 2020 for det offentlige.

Ønsker din virksomhed at være underleverandør til det offentlige, bør I sætte jer ind i strategien for grønne offentlige indkøb.

Hent Grønne indkøb for en grøn fremtid – Strategi for grønne offentlige indkøb her

 

Få overblik over klimaaftrykket

Store virksomheder er optaget af at score højt på bl.a. miljø og klimaområdet. Dels fordi det er en trend, som virksomhederne konkurrerer på.

Og dels fordi lovgivningen stiller særlige krav til de store virksomheder. Fra 2023 skal store virksomheder fx sætte faste mål for deres CO2 udledninger og dokumentere dem i deres regnskab.

Det stiller krav om at hele værdikæden og dermed underleverandører i alle led har styr på deres egne udledninger.

Kom i gang med at få et overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser og få idéer til, hvordan I målrettet kan nedbringe virksomhedens klimaaftryk med Klimakompasset.

Gå til Klimakompasset her

Projekt Green Change Zealand er støttet af: