Det skal være slut med spild af mad og materialer i Region Sjælland

6. januar 2020
Pressemeddelelse fra Gate 21

En række sjællandske kommuner er gået sammen for at stoppe det store spild af ressourcer fra byggesektoren og fødevareproduktionen. Det sker i samarbejde med affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder.

Hvordan skaber vi et affaldsfrit samfund? Det spørgsmål forsøger en række kommuner, affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder at svare på i projektet Cirkulær Sjælland. Partnerne udvikler og tester løsninger, der skal reducere mængderne af byggeaffald, og finder nye måder at udnytte biorester fra fødevareproduktionen.

”Fremtiden kalder på cirkulære løsninger, hvor vi genbruger vores ressourcer og eliminerer affald. De løsninger vil vi som region være med til at udvikle. Det kræver stærke partnerskaber at løfte opgaven, og derfor har vi samlet vigtige aktører om samme bord. Det skal styrke den cirkulære økonomi i Region Sjælland,” siger Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland, der står bag initiativet.

Der skal bygges brugt

Ifølge Teknologisk Institut står byggeriet i dag for 40 procent af Danmarks samlede ressourceforbrug og er ansvarlig for 30 procent af alt affald. Samtidig er der en stigende efterspørgsel på mere genanvendelse i byggeriet.

I Cirkulær Sjælland vil kommunerne Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved og Slagelse sammen RUC, Dansk Symbiosecenter, Ressource City, Business Lolland-Falster og affaldsselskabet ARGO udvikle løsninger til at komme spildet af ubrugte byggematerialer til livs og øge genbrugen af byggematerialer, blandt andet ved hjælp af byttecentraler.

”En stor del af det, der i dag ender som byggeaffald, kunne have været genbrugt i nye byggerier. Men i dag findes der ikke en god løsning til at indsamle, sortere og opbevare materialerne indtil de kan bruges i nye byggeprojekter, og dét er spild af ressourcer. Derfor skal vi finde en holdbar løsning, der betaler sig for alle parter. I fremtiden må vi stille krav til nybyggeri og renovering, så cirkularitet indtænkes i hele værdikæden,” siger Jacob Skjødt Nielsen, Grøn ambassadør, Det Grønne Hus i Køge.

Fra affaldsspand til køledisk

Det er ikke kun byggesektoren, der genererer store mængder affald. Også i fødevareproduktionen ender mange spiselige rester som affald, eller downcycles til for eksempel dyrefoder. Derfor vil kommunerne Lejre, Odsherred og Guldborgsund sammen med Nationalt Center for Lokale Fødevarer, RUC og Absalon Professionshøjskole udvikle nye højværdiprodukter af resterne – der skal købes og spises af mennesker.

”Jorden har ikke uendelige ressourcer, og vi skal sikre, at vi får mest muligt ud af dem. Vi vil gerne vise, at det er muligt at lave nye lækre, spiselige produkter af det, som i dag bliver anset som værende madaffald,” siger Anette Friis, erhvervskonsulent i Odsherred Kommune. I projektet vil der blive etableret samarbejder mellem virksomheder, der producerer resterne, og studerende, der kan udvikle nye innovative løsninger og for eksempel forvandle kålrester til remoulade og persillerodstoppe til pesto.

Lokale indsatser skal blive stor skala

”Vi skal gribe muligheden for at sætte fart på den cirkulære omstilling nu. Vi har en klar ambition om, at løsningerne på sigt skal skaleres, så flere kommuner i regionen – og resten af landet – kan få glæde af dem og bidrage til et mere bæredygtigt byggeri og en mere bæredygtig håndtering af fødevarer,” afslutter Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.

Partnere
Cirkulær Sjælland er et partnerskab mellem kommunerne Guldborgsund, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred og Slagelse samt ARGO, Roskilde Universitet, Business Lolland-Falster, Dansk Symbiosecenter, Ressource City, Nationalt Center For Lokale Fødevarer og Absalon Professionshøjskole.

Projektet drives af Gate 21.

Varighed
Januar 2019 til december 2020.

Indsatser
Der er to overordnede indsatser i Cirkulær Sjælland. Under hver indsats er der flere demonstrationsprojekter.

I det Det store spisekammer arbejder partnerne med upcycling af restprodukter fra fødevareindustrien. Herunder et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Absalon Professionshøjskole, hvor studerende udvikler nye produkter af fødevarerester.

Byg brugt: Partnerne arbejder for at reducere spildet af materialer i byggeriet. Det sker blandt andet i et samarbejde mellem Argo, Køge Kommune og Connect Køge, der vil etablere et genbrugsbyggemarked på Køge Genbrugsstation, hvor private og virksomheder kan aflevere og købe brugte byggematerialer.

Støtte
Region Sjælland støtter projektet med 2,5 millioner kroner. Projektpartnernes egenfinansiering udgør tilsammen 2,5 millioner kroner.

Hvem er Gate 21?
Gate 21 er en projekt- og partnerorganisation for kommunerne i Greater Copenhagen. Vi etablerer og understøtter samarbejder, som accelererer den grønne omstilling i kommunerne.

Kontakt
Projektleder Lærke Møller Toftlund
Kommunikationskonsulent Anne Vestrup
Læs mere om projektet her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev