”Smart affald” og et godt råd fra EU-projektleder kan give lavere varmeregning

10. juli 2019
pressemeddelelse fra erhvervsstyrelsen

En virksomhed og et forsyningsselskab på Sjælland har skabt et lovende samarbejde om et bæredygtigt produkt, der i fremtiden kan give lavere fjernvarmeregninger – med hjælp på rette tid fra et EU-støttet projekt.

Et firma havde produktet og et offentligt forsyningsselskab så en mulighed for en besparelse. Men vækstvirksomheden Dansk Celleglas A/S i Slagelse eller Næstved Fjernvarme kendte ikke hinanden. Derfor havde ingen af dem overvejet et muligt samarbejde, før en projektleder fra det EUregionalfondsstøttede projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved førte dem sammen.

I Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejdes der over en treårig periode, fra januar 2018 til 2020, med støtte fra EU. Et af fokusområderne er blandt andet at skabe nye løsninger og metoder i grønne virksomheder, der kan sænke energiforbruget i Næstved. Det sker via rådgivning og matchmaking mellem relevante parter, og projektleder Anette Moss fra EU-projektet så et oplagt match, da Henrik Dalsø, teknisk direktør i Dansk Celleglas A/S, henvendte sig.

Dansk Celleglas søgte forsyningsselskab som samarbejdspartner til deres “smart affald”

Slagelse-virksomheden havde længe været på jagt efter en samarbejdspartner i den offentlige forsyningsvirksomhed til at teste et af virksomhedens affaldsglas-produkter, der havde vist sig at have lovende isolerende egenskaber. Men i praksis var det svært at trænge igennem til et af de store forsyningsselskaber, viste det sig.

Hun foreslog i stedet et møde med det noget mindre Næstved Fjernvarme, der forsyner omkring 5.000 husstande med varme i Næstved by. Og det blev begyndelsen til et gennembrud til et helt nyt markedsområde for vækstvirksomheden fra Slagelse: Isolering ved fjernvarmeledninger.

Hænder holder glasrestproduktet durapor fra Dansk Celleglas

Produktet reducerer varme-tabet langt bedre end vi kunne med traditionelle produkter.

Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme

Fjernvarmedirektør Jens Andersen syntes, at affaldsglas-produktet Durapor lød så lovende, at han på det allerførste møde i oktober 2018 spurgte, hvornår vækstvirksomheden fra Slagelse kunne gå i gang med en test. Med støtte fra Bæredygtig Grøn Byudvikling til Næstved Fjernvarmes timeforbrug lykkedes det at komme i gang med fjernvarme-testen i Næstved på kun tre måneder, og i begyndelsen af februar blev teststrækningen taget i brug.

I Slagelse sender Dansk Celleglas A/S i dag en varm tanke til den initiativrige matchmaker i Bæredygtig Grøn Byudvikling.

”Samarbejdet var aldrig kommet i stand, hvis ikke Anette Moss i Bæredygtig Grøn Byudvikling havde ført os og Næstved Fjernvarme sammen. Dét tør jeg godt fastslå,” siger Henrik Dalsø, teknisk direktør i Dansk Celleglas A/S.

Der er også andre forbehold, som skal tages i ed, inden den økonomiske fordel ved at benytte Durapor kan høstes som evt. lavere fjernvarmeafregning for forbrugerne i Næstved Fjernvarme. Testperioden skal overstås, og samtidig skal isoleringsmaterialets bæreevne under veje evalueres. Også rørproducenterne skal tages i ed, og endelig er en erfa-gruppe i fjernvarmeværkernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, i gang med at kigge på materialet.

”Men det tegner godt, og produktet er desuden let at arbejde med,” siger Jens Andersen, som ikke betænkte sig på at stille en teststrækning til rådighed for produktet. ”Vi har brug for at få materialet grundigt testet. Og vi kommer naturligvis først til at bruge det, når der skal lægges nye varmerør, men der er et kæmpestort potentiale,” siger fjernvarmedirektøren fra Næstved.

Glasresterne bør komme fra Danmark

I Dansk Celleglas A/S er håbet nu, at åbningen til fjernvarmemarkedet kan give mulighed for at hjemtage produktionen af affaldsglas-produkter fra Sverige til Midtsjælland, og det kan give nye arbejdspladser inden for bæredygtighed og cirkulær omstilling.

”Samarbejdet er et godt eksempel på, at der kan opstå en spændende synenergi, når producenter af bæredygtige produkter føres sammen med den rigtige samarbejdspartner. Og det er også et eksempel på, at et sådant samarbejde har potentialet til at skabe nye arbejdspladser,” siger Anette Moss fra Bæredygtig Grøn Byudvikling.

Faktaboks

Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved: Skaber løsninger, der er målrettet affaldsoptimering og lavere energiforbrug i Næstved, i to selvstændige, gensidigt understøttende projekter: 1) Målrettet arbejde med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved by og 2) Flere innovative små og mellemstore virksomheder, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Projektet, der løber fra januar 2018 til december 2020, er støttet af EU’s Regionalfond.

Durapor: Består af 98 procent affaldsglas, som i en forarbejdningsproces tilføres en særlig isolerende egenskab. Produktet testes frem til februar 2020 på en fjernvarmestrækning i Næstved over for en referencestrækning. Foreløbige testresultater viser halvt så stort varmetab. Durapor er “smart affald”.

BGB-logoer(2)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev