Strategi og målsætning i Ressource City | Ressource City

Strategi

 

 

 

Velkommen til Ressource City

Ressource City er en grøn klynge, som arbejder for og frem mod en mere effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer ved brug af cirkulær økonomi. Kernen i Ressource City er upcycling, hvor ressourcer får merværdi ved at genbruges og beholdes i deres eksisterende form. Dit affald er en ressource til produktion, økonomisk vækst og grønne arbejdspladser, og Ressource City kan hjælpe dig med hvordan.

Vi tilbyder virksomheder, der arbejder eller ønsker at arbejde med genanvendelse og opkvalificering af genbrug, værktøjer og sparring om forretningsudvikling og –potentialer. Gennem vores samarbejde styrker Ressource City din virksomheds innovationskraft samt dens sociale og miljømæssige profil på vejen mod en stærk cirkulær økonomi.

Strategi

Ressource City tager udgangspunkt i region Sjællands og Næstved Kommunes udfordringer på klimaområdet. Vores fokus ligger i projekter vedrørende grønne ressourcer og cirkulær økonomi.

Ressource City bidrager med at etablere, koordinere og profilere den grønne omstilling og samarbejdet virksomheder imellem, så cirkulær økonomi kan iværksættes. Dansk industri er opbygget ved lineær økonomi, hvor vi fremstiller, forbruger og smider ud. Ressource City arbejder målrettet på implementeringen af cirkulær økonomi hos de danske virksomheder, hvor virksomhederne oplever en økonomisk vækst ved at genbruge og genanvende deres ressourcer.

Gennem vores projekter arbejder Ressource City på:

· Udvidelse af netværk og styrkelse af samarbejdet mellem nye
  og eksisterende grønne virksomheder i Næstved Kommune
· En bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter i særligt bygge-
  og anlægsbranchen
· Opbygningen og støtte af virksomheder med innovative grønne ideer
· Affaldsforebyggelse og –håndtering i byerne
· Energieffektivisering og –udnyttelse
· CO2-reduktion
· Vidensdeling og kompetenceopbygning
· Grøn vækst i Næstved erhvervsliv

Ressource Citys arbejde giver virksomhederne mulighed for økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Sammen skaber vi et grønnere samfund, der både økonomisk og miljømæssigt er mere bæredygtigt.

Ressource City er lokalt placeret ved Næstved Havn på Maglemølle i en gammel industriel bygning fra dengang Maglemølle Papirfabrik husede i Næstved. Læs mere om Maglemølles historik her.