Region Sjælland og Ressource City inviterer til halvdagsmøde den 12. november 2019

Region Sjælland  & Ressource City inviterer til halvdagsmøde

Fra strategiske dagsordener til konkrete indsatser: På vej til den grønne og bæredygtige region

Torsdag den 12. november 2019 Klokken 12.15 – 16.30

Halvdagsmøde i Ressource City

 

Region Sjælland og Ressource City indbyder til et spændende og inspirerende halvdagsmøde om cirkulær økonomi og Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024. 

Regionsrådsformand Heino Knudsen og Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen indleder, hvorefter der vil være en paneldebat med bl.a. Næstved Kommune, Gate 21 og Region Sjælland, modereret af Nordic Sustainability – samt oplæg og workshops om cirkulær økonomi og råstoffer, klimatilpasning, energi samt rent vand. Deltagerne i de fire workshops får mulighed for at komme med input til Region Sjællands videre arbejde på vej til den grønne og bæredygtige region.

Kom og hør mere om de politiske visioner om udviklingen af Region Sjælland som en grøn og bæredygtig region – og kom selv med input til den kommende Regionale Udviklingsstrategi. Du kan være med til at udvikle vigtige indsatser for en grøn og bæredygtig region.

Få også inspiration om viden om Cirkulær Økonomi og Råstoffer, Klimatilpasning og kystsikring, Energiomstilling og Godt grundvand – og du kan samtidig udvide dit netværk med folk, der vil trække vores region i samme retning.
 
Målgruppen er, virksomheder, politikere, embedsmænd, erhvervsfremmeaktører,  interesseorganisationer og vidensinstitutioner i Region Sjælland.

Tilmeld dig en workshop og få indflydelse

Dagen byder på fire forskellige workshops: Cirkulær Økonomi & Råstoffer, Klimatilpasning & Kystsikring, Energiomstilling og Godt Grundvand.

Workshop 1: Cirkulær økonomi & råstoffer. Hør om REG LABs analyse om cirkulær omstilling i SMV’er, kommuner og regioner. Workshoppen faciliteres af Michael Elgaard fra Ressource City. Her har vi fokus på regionale værdikædesamarbejder i SMV’er, cirkulær indkøb, bæredygtig byggeri og råstofindvending samt genanvendelse/genbrug.

Workshop 2: Klimatilpasning & kystsikring.I denne workshop vil spørgsmålet om, hvordan vi samarbejder bedre om at løse komplekse problemer på tværs af vandoplande og kyststrækninger stå i centrum. Hvad skal der til for at overkomme de tekniske, juridiske og finansielle hurdler? Klima Øst/KLIKOVAND-netværket faciliteres ved Frank Brodersen, direktør for samarbejder og grøn vækst ved HOFOR.

Workshop 3: Energiomstilling.Hvad betyder det for det regionale energisystem når vi skal reducere CO2 udslippet med 70% i 2030? Gate 21 ved programleder Martin Dam Wied faciliterer workshoppen om energiomstilling med fokus på strategisk energiplanlægning, samarbejde mellem by og land samt smarte løsninger til intelligent brug af energi.

Workshop 4: Godt grundvand.Region Sjælland faciliterer workshoppen, hvor du kan være med til at drøfte, hvordan vi bedst muligt sikrer vores drikkevand for pesticider og andre nye stoffer, samt hvordan samarbejdet mellem kommuner, region og andre aktører. Chefkonsulent Ruth Bjerregaard faciliterer workshoppen.

Da alle workshops ligger samtidigt, er det kun muligt at vælge én.

Ressource City

Arrangementet foregår i den gamle papirfabrik på Maglemølle ved Næstved Havn.

Maglemølle 31, 4700 Næstved
(+45) 2335 5172
ressourcecity@naestved.dk

Arrangører

Region Sjælland og Ressource City inviterer til halvdagsmøde den 12. november 2019
Region Sjælland og Ressource City inviterer til halvdagsmøde den 12. november 2019