Isoleringsproducent ser ind i fremtiden: Grønt er også, når borgerne sparer penge på varmeregningen

Isoleringsproducent ser ind i fremtiden: Grønt er også, når borgerne sparer penge på varmeregningen

pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen

8. januar 2021

Produktet er parat, miljøet vil have gavn af det – og på sigt vil det give borgerne en mindre varmeregning. Efter gode testresultater i et EU-projekt er interessen for et grønt og bæredygtigt produkt inden for bygge- og anlægsbranchen steget markant.

Dansk Celleglas Bæredygtig Grøn Byudvikling Ressource City

“For to år siden skulle vi sparke døre ind for at få kunder. Nu får vi får nogle gange ordrer ind uden helt at vide, hvor de kommer fra.”

Sådan lyder det fra duoen bag virksomheden Dansk Celleglas, som producerer grøn omstilling i form af et isoleringsmateriale, der består af 98 procent genbrugsglas. Administrerende direktør Søren Refsgaard og teknisk direktør Henrik Dalsø producerer og sælger letvægts-produktet Durapor, der har vist lovende testresultater som foring omkring varmeledninger.

Produktet er testet gennem byprojektet i Næstved, som er støttet af EU’s Regionalfond. Projektet er netop afsluttet efter tre års virke, hvor fokus blandt andet har været på at skabe nye løsninger og metoder i grønne virksomheder, der kan sænke energiforbruget i Næstved.

Med hjælp fra EU-projektet fik Dansk Celleglas mulighed for at teste sit produkt på kortere fjernvarmeledninger i Næstved, og her viste det sig, at varmetabet fra fjernvarmen kan reduceres med 50 pct., når man isolerer med Durapor i stedet for rørgrus. Lige nu er der også gang i et forsøg i Kalundborg, og 2021 skal Dansk Celleglas teste materialet på en 300 meter lang fjernvarmestrækning i Frederiksberg Kommune.

“I Næstved Kommune er varmetabet på 18 pct. Det vil sige, at for hver gang, borgerne bruger 100.000 kr. på varme, ryger der 18.000 kr. direkte ud i jorden. Det spild kan vi halvere, så borgerne kan spare de penge,” siger Henrik Dalsø.

Bæredygtigt alternativ til grus

Durapor har været kendt siden 1940’erne og har aldrig rigtig været sat i kommerciel produktion herhjemme. Men i takt med den stigende interesse for grøn omstilling og bæredygtighed er det blevet et reelt alternativ til rørgrus i bygge- og anlægsbranchen.

Produktet er bæredygtigt, fordi det består af genbrugsglas fra fx vinflasker og syltetøjsglas, som er forarbejdet i en kemisk proces. Desuden kan produktet kan også bruges som letvægtsfyld i vejarbejder og kloakanlæg.

Materialet har enormt potentiale, og vi oplever stor vækst, selvom vi arbejder med bygge- og anlægsbranchen, som er meget traditionsstyret og ikke skifter materiale fra den ene dag til den anden,” siger Søren Refsgaard.

Han tilføjer, at Durapor desuden er væsentligt mindre miljøbelastende at producere end traditionelle isoleringsmaterialer.

Fjernvarme-granulat 7
durapor fra Dansk Celleglas. Et materiale, der ligner sten, men som skabes af glasrestmaterialet fra glasproduktionen. Glasstøvet blandes med et opskumningsmiddel, som puffer det op og giver det en form som en sten. Bruges som vejfyld og isoleringsmateriale. Durapor er letfyld.

Durapor består af 98 procent affaldsglas, som i en forarbejdningsproces tilføres en særlig isolerende egenskab. Produktet har vist sig at være glimrende til at begrænse varmetabet i fjernvarmeledninger

Bæredygtigt alternativ til grus

Durapor har været kendt siden 1940’erne og har aldrig rigtig været sat i kommerciel produktion herhjemme. Men i takt med den stigende interesse for grøn omstilling og bæredygtighed er det blevet et reelt alternativ til rørgrus i bygge- og anlægsbranchen.

Produktet er bæredygtigt, fordi det består af genbrugsglas fra fx vinflasker og syltetøjsglas, som er forarbejdet i en kemisk proces. Desuden kan produktet kan også bruges som letvægtsfyld i vejarbejder og kloakanlæg.

FAKTA Om Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved

Projektet i Næstved Kommune skal øge antallet af innovative SMV’er, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Projektet løb fra januar 2018 til december 2020 og var støttet af EU’s Regionalfond med 1,5 mio. kr.

Læs mere om Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om de grønne byindsatser under EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 anvendes 5 pct. af EU’s regionalfondsmidler til bæredygtig, grøn byudvikling – det svarer til ca. 72 mio. kr. De grønne byindsatser gennemføres i byer med mere end 30.000 indbyggere.

Hovedparten af midlerne anvendes til indsatser, der skal reducere energiforbruget i byerne, mens en mindre del skal medvirke til at øge andelen af innovative, små og mellemstore virksomheder i de pågældende byområder.

”Smart affald” og et godt råd fra EU-projektleder kan give lavere varmeregning

En virksomhed og et forsyningsselskab på Sjælland har skabt et lovende samarbejde om et bæredygtigt produkt, der i fremtiden kan give lavere fjernvarmeregninger – med hjælp på rette tid fra et EU-støttet projekt. l

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Isoleringsproducent ser ind i fremtiden: Grønt er også, når borgerne sparer penge på varmeregningen

pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen

8. januar 2021

Produktet er parat, miljøet vil have gavn af det – og på sigt vil det give borgerne en mindre varmeregning. Efter gode testresultater i et EU-projekt er interessen for et grønt og bæredygtigt produkt inden for bygge- og anlægsbranchen steget markant.

Dansk Celleglas Bæredygtig Grøn Byudvikling Ressource City

“For to år siden skulle vi sparke døre ind for at få kunder. Nu får vi får nogle gange ordrer ind uden helt at vide, hvor de kommer fra.”

Sådan lyder det fra duoen bag virksomheden Dansk Celleglas, som producerer grøn omstilling i form af et isoleringsmateriale, der består af 98 procent genbrugsglas. Administrerende direktør Søren Refsgaard og teknisk direktør Henrik Dalsø producerer og sælger letvægts-produktet Durapor, der har vist lovende testresultater som foring omkring varmeledninger.

Produktet er testet gennem byprojektet i Næstved, som er støttet af EU’s Regionalfond. Projektet er netop afsluttet efter tre års virke, hvor fokus blandt andet har været på at skabe nye løsninger og metoder i grønne virksomheder, der kan sænke energiforbruget i Næstved.

Med hjælp fra EU-projektet fik Dansk Celleglas mulighed for at teste sit produkt på kortere fjernvarmeledninger i Næstved, og her viste det sig, at varmetabet fra fjernvarmen kan reduceres med 50 pct., når man isolerer med Durapor i stedet for rørgrus. Lige nu er der også gang i et forsøg i Kalundborg, og 2021 skal Dansk Celleglas teste materialet på en 300 meter lang fjernvarmestrækning i Frederiksberg Kommune.

“I Næstved Kommune er varmetabet på 18 pct. Det vil sige, at for hver gang, borgerne bruger 100.000 kr. på varme, ryger der 18.000 kr. direkte ud i jorden. Det spild kan vi halvere, så borgerne kan spare de penge,” siger Henrik Dalsø.

Bæredygtigt alternativ til grus

Durapor har været kendt siden 1940’erne og har aldrig rigtig været sat i kommerciel produktion herhjemme. Men i takt med den stigende interesse for grøn omstilling og bæredygtighed er det blevet et reelt alternativ til rørgrus i bygge- og anlægsbranchen.

Produktet er bæredygtigt, fordi det består af genbrugsglas fra fx vinflasker og syltetøjsglas, som er forarbejdet i en kemisk proces. Desuden kan produktet kan også bruges som letvægtsfyld i vejarbejder og kloakanlæg.

Materialet har enormt potentiale, og vi oplever stor vækst, selvom vi arbejder med bygge- og anlægsbranchen, som er meget traditionsstyret og ikke skifter materiale fra den ene dag til den anden,” siger Søren Refsgaard.

Han tilføjer, at Durapor desuden er væsentligt mindre miljøbelastende at producere end traditionelle isoleringsmaterialer.

Fjernvarme-granulat 7
durapor fra Dansk Celleglas. Et materiale, der ligner sten, men som skabes af glasrestmaterialet fra glasproduktionen. Glasstøvet blandes med et opskumningsmiddel, som puffer det op og giver det en form som en sten. Bruges som vejfyld og isoleringsmateriale. Durapor er letfyld.

Durapor består af 98 procent affaldsglas, som i en forarbejdningsproces tilføres en særlig isolerende egenskab. Produktet har vist sig at være glimrende til at begrænse varmetabet i fjernvarmeledninger

Bæredygtigt alternativ til grus

Durapor har været kendt siden 1940’erne og har aldrig rigtig været sat i kommerciel produktion herhjemme. Men i takt med den stigende interesse for grøn omstilling og bæredygtighed er det blevet et reelt alternativ til rørgrus i bygge- og anlægsbranchen.

Produktet er bæredygtigt, fordi det består af genbrugsglas fra fx vinflasker og syltetøjsglas, som er forarbejdet i en kemisk proces. Desuden kan produktet kan også bruges som letvægtsfyld i vejarbejder og kloakanlæg.

FAKTA Om Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved

Projektet i Næstved Kommune skal øge antallet af innovative SMV’er, der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Projektet løb fra januar 2018 til december 2020 og var støttet af EU’s Regionalfond med 1,5 mio. kr.

Læs mere om Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om de grønne byindsatser under EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 anvendes 5 pct. af EU’s regionalfondsmidler til bæredygtig, grøn byudvikling – det svarer til ca. 72 mio. kr. De grønne byindsatser gennemføres i byer med mere end 30.000 indbyggere.

Hovedparten af midlerne anvendes til indsatser, der skal reducere energiforbruget i byerne, mens en mindre del skal medvirke til at øge andelen af innovative, små og mellemstore virksomheder i de pågældende byområder.

”Smart affald” og et godt råd fra EU-projektleder kan give lavere varmeregning

En virksomhed og et forsyningsselskab på Sjælland har skabt et lovende samarbejde om et bæredygtigt produkt, der i fremtiden kan give lavere fjernvarmeregninger – med hjælp på rette tid fra et EU-støttet projekt. l

Tilmeld dig vores nyhedsbrev