Nyhed

Ressourceagenter giver hjælpende hånd til grønne næstvedvirksomheder

Tre personer sidder bag hver sin computer i et kontormiljø. Een af dem kunne være en ressourceagent i Næstved Kommune, der hjælper virksomheden med at afdække muligheder for grøn omstilling.

 

24. august 2021

Hjælper virksomheder i gang med den grønne omstilling og ledige mod job

Virksomheder, der ønsker at arbejde med grøn omstilling, får hjælp fra en ressourceagent til at finde konkrete muligheder for at komme i gang. Ressourceagenten er en højtuddannet ledig med en relevant uddannelse, der er håndplukket og matchet op med den konkrete virksomhed.

Ekstra ressourcer til og konkret sparring om arbejdet med grøn omstilling er, hvad pilotprojektet Ressourceagent tilbyder de virksomheder i Næstved Kommune, der deltager i projektet. Samtidig får højtuddannede ledige mulighed for at skrive relevant joberfaring på cv’et.

Pilotprojektet henvender sig fortrinsvist til små og mellemstore virksomheder. Formålet er at hjælpe virksomheder i gang med at gøre sig klar til den grønne omstilling og de stigende krav og forventninger fra kunder og det omgivende samfund.

Projektet skal desuden understøtte Næstved Kommunes erhvervsstrategi ved at skabe mulighed for nye, grønne arbejdspladser samt skabe forbindelse mellem interesserede virksomheder og højtuddannede ledige med relevante uddannelser.

Praktik fører til konkret plan

Ressourceagenten er en ledig med en relevant uddannelse, der bliver matchet med virksomheden. I løbet af en fire ugers praktik i virksomheden leverer ressourceagenten en plan for, hvordan netop den pågældende virksomhed kan arbejde videre med den grønne omstilling.

Planen bliver til på baggrund af en screening af den pågældende virksomhed, og den indeholder bud på, hvordan planen efterfølgende kan implementeres og integreres med virksomhedens forretning.

Match, samarbejde og eventuelt videre ansættelse

Kandidaten findes i samarbejde med virksomheden for at sikre et godt match. Fortrinsvis akademikere vil indgå i pilotprojektet, men andre kan også komme på tale, hvis de besidder særlige kompetencer inden for et område.

Efter praktikperioden vil der være mulighed for at ansætte ressourceagenten – i første omgang med løntilskud, såfremt kravene til dette er opfyldt, og evt. senere i en ordinær ansættelse, så ressourceagenten kan hjælpe med at implementere og integrere de grønne tiltag i virksomheden.

Projektet er et samarbejde med Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune. Ressource City deltager som videnspartner.