Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi er stadig i en modningsfase, hvor formidling af den nyeste viden og erfaringer på området er essentiel for at grøn omstilling kan blive en realitet. Et videnscenter understøtter dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling og deling af erfaring. Det gør det nemmere for virksomheder at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære økonomi. Ressource City tager i første omgang udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland.

Ressource City er allerede et videnscenter, hvor det er muligt at skaffe sig den nødvendige viden om cirkulær økonomi. Vi har nu etableret en regional online portal, Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ), som fungerer som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling. Portalen gik i luften marts 2018.

Indsamling og formidling af viden er projektets fokusområde, så vi bedst muligt kan understøtte lokale og regionale virksomheder i deres grønne omstilling og udviklingsarbejder. Ved at samle vores viden og erfaring i et videnscenter, skaber vi et omdrejningspunkt, der bringer virksomheder sammen lokalt og på tværs af Region Sjælland.

Videnscenteret indsamler og formidler viden om cirkulær økonomi inden for følgende fire områder: Vidensbanken, Projekter og Støtte, Eksempler og Restmaterialer. Der er indgået samarbejde med en række videnspartnere, som løbende kommer med ny viden og øvrige input til Videnscenteret.

Find hjemmesiden på www.vcø.dk