Close
Skip to content

Projekt
Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Vidensportalen VCØ.dk

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet.

Cirkulær økonomi er stadig i en modningsfase, hvor formidling af den nyeste viden og erfaringer på området er essentiel for at grøn omstilling kan blive en realitet. Et videnscenter understøtter dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling og deling af erfaring. Det gør det nemmere for virksomheder at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære økonomi. Ressource City tager i første omgang udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland.

Videnscenteret er finansieret af Region Sjælland og Næstved Kommune.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fokusområder i VCØ

Indsamling og formidling af viden er projektet Videnscenter for Cirkulær Økonomis fokusområde, så vi bedst muligt kan understøtte lokale og regionale virksomheder i deres grønne omstilling og udviklingsarbejder. Ved at samle vores viden og erfaring i et videnscenter, skaber vi et omdrejningspunkt, der bringer virksomheder sammen lokalt og på tværs af Region Sjælland.

Vidensbank

Indsamling og formidling af viden er vigtige fokusområder for videnscenteret. Den indsamlede viden understøtter en bred række af aktører, såsom bygge- og anlægsvirksomheder, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og øvrige organisationer med at opnå mere viden om emner inden for den cirkulære økonomi.

Projekter & Støtte

Her findes relevante projekter med konkrete muligheder for økonomisk støtte og rådgiverhjælp til de virksomheder, som deltager i projekterne. Der er også en oversigt over støttemuligheder til de virksomheder, som ønsker støtte og finansiering til udvikling og innovation. Samtidig findes der  netværksorganisationer, som kan understøtte virksomhederne i deres arbejde med cirkulær økonomi.

Eksempler

Der findes i dag flere eksempler på, hvordan cirkulær økonomi er blevet brugt i det byggede miljø. Det er der ikke én opskrift på, men derimod mange forskellige tilgangsvinkler. For eksempel kan det være byggerier bygget med genanvendte materialer, nye nedrivningsmetoder eller teknologier, som understøtter genanvendelse af materialer.

Restmaterialer

Videnscenteret fokuserer på og formidler om mulighederne for genanvendelse og cirkulær økonomi for udvalgte restmaterialer. Restmaterialerne stammer alle fra bygge og anlæg og er alle kendte materialer, dog varierer det hvor i byggeriet de bruges. På nuværende tidspunkt er de udvalgte restmaterialer; beton, træ og mursten.

Fremtidens VCØ.dk

vcø.dk (560x315px)

VCØ.dk er i en testfase, hvor vi indsamler og analyserer på den viden og erfaring, vi indhenter i formidlingen af cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. En fase, der forventes at fortsætte henover sommeren 2019. Når den nødvendige viden og erfaring er indhentet, vil vi videreudvikle på VCØ.dk og sprede vores fokus. Det er nemlig ikke kun i bygge- og anlægsbranchen, der er en øget interesse for og efterspørgsel på cirkulære og bæredygtige løsninger.

Formålet med VCØ.dk er at skabe kendskabet til grøn omstilling, og samtidig gøre det nemmere for alle interessede at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der ligger i den cirkulære økonomi. VCØ.dk skal fungere som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling, på tværs af alle brancher.