Vision - Ressource City

Vision

 
 

  • 1 Vores vision
  • 2 Grønne mål
  • 3 Resultater
1 Vores vision

Vores vision

Ressource City hjælper virksomheder til økonomisk vækst og et bedre miljø. Fokus på skabelsen af en grøn industriklynge og bedre ressourceudnyttelse, kan Ressource City og virksomhederne skabe en bæredygtig fremtid og udvikle det cirkulære ressourcekredsløb. Udviklingen baseres på samarbejde mellem virksomheder med fokus på innovation, viden og inspiration.

 

Innovation

Ressource City har skabt en fysisk og virtuel klynge af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Ved at være en del af Ressource Citys netværk, formidler vi praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter, så du nemt omstiller din virksomhed til en grønnere og mere økonomisk fremtid.

 

Viden

I efteråret 2018 lancerer Ressource City en portal for ressourcer; et Videnscenter for Cirkulær Økonomi for vores samarbejdspartnere og netværk. Her samles viden, erfaringer og innovation, der skal bidrage til en bekymringsfri grøn omstilling, så vi alle kan drage nytte af hinandens kompetencer.

 

Inspiration

Ressource City er et fællesskab, hvor vi sammen løfter vores grønne ansvar, samtidig med at vi skaber økonomisk vækst hos virksomhederne. Via vores fremtidige Videnscenter giver vi din virksomhed mulighed for at dele egne erfaringer og kompetencer, samt få indblik i andres.

2 Grønne mål

Grønne mål

Fundamentet for Ressource City er at opfatte affald som en ressource. Fremfor at smide affaldet ud, kan vi genanvende affaldsmaterialer til at skabe nye produkter. Dette er med til at skabe økonomisk og miljørigtig værdi hos virksomhederne. Samtidig arbejder Ressource City også for at skabe et grønnere Næstved med energioptimering og –udnyttelse, herunder fjernvarme.

 

Læs om vores igangværende projekter her.

 

Grøn industriklynge ved Næstved Havn

Ressource City ligger i de gamle fabriksbygninger på Maglemølle ved Næstved Havn. Kulturmiljøet er råt og inspirerende, og lægger derfor et godt fundament for en grøn industriklynge. Med respekt for omgivelserne, er det muligt at genetablere industrien i de gamle bygninger. Her er Ressource City i gang med at skabe en helt ny bydel med plads til mange forskellige erhverv, hvor vi sammen kan genanvende affaldet, udvikle nye produkter af hinandens affald og skabe økonomisk vækst.

 

3 Resultater

Resultater

 

Ressource City arbejder hele tiden på at hjælpe virksomheder til at blive grønnere. Ved at skabe opmærksomhed, netværk og projekt- og samarbejdsmuligheder kan vi sammen skabe et endnu større og grønnere netværk, fysisk i Maglemølle og virtuelt.

 

Affald er guld

I 2016 ændrede bevidsthedskampagnen Affald Er Guld Næstvedborgernes opfattelse af affald, og formidlede Ressource Citys grundfortælling. Kampagnefilmen var finansieret af Miljøstyrelsen, og var med til at brande Næstved.

 

 

 

Lokal genanvendelse

I samarbejde med AffaldPlus, Niras og Næstved Erhverv gennemførte Ressource City et udviklingsprojekt om Lokal Genanvendelse af genbrugsaffald. Projektet gik ud på at etablere forbindelse mellem lokale virksomheder, samt rådgivning af deres forretningsmuligheder med udgangspunkt i affaldsressourcer på genbrugspladsen.