Close
Skip to content

Ressource City netværket

Cirkulær økonomi kræver et stærkt netværk

Ressource City-netværket står stærkt i samarbejdet om implementeringen af cirkulær økonomi. Vi er et stort netværk, der bistår hinanden i den grønne omstilling, hvor videns- og erfaringsdeling, innovative processer og samarbejder, samt sparring vægtes højt.

Vi udvikler hele tiden vores netværk, så der opstår en større base for videns- og erfaringsdeling. Netværket har samtidig mulighed for at deltage i vores årlige arrangementer, som giver indblik i den nyeste viden om cirkulær økonomi.

Vil du være en del af netværket?