Front Page - Ressource City
Velkommen til Ressource City!

Ressource City er en innovations-, videns- og inspirationsklynge med udgangspunkt i bæredygtighed og med et fokus på udnyttelsen af affald som ressource.

Vi gør din virksomhed grønnere

Ressource City arbejder fokuseret på at øge antallet af grønne innovative små og mellemstore virksomheder, der på smart og nytænkende vis udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald.

Ressource Citys fokus på Bæredygtig Grøn Byudvikling

Vi arbejder målrettet med affaldsoptimering og reduktion af energiforbruget i Næstved by. Ved at genanvende affaldet, der produceres i bykernen, kan vi bruge affaldet som ressource, der skaber værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Fremtiden er grøn

Ressource City gør en forskel for lokalsamfundet og hele landet. Vores ambition er at udvikle Næstved til at blive et nationalt omdrejningspunkt for en ny måde at anvende affald på.

previous arrow
next arrow
Slider

Hvorfor 'Ressource City'?

En kombination af det danske ord Ressource og det engelske City viser at vi arbejder på et grønnere Danmark, og sammen med virksomheder vil vi sætte nye bæredygtige standarder for udviklingen af det cirkulære ressourcekredsløb på verdensplan.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi

I efteråret 2018 lancerer vi et videnscenter for cirkulær økonomi. Har din virksomhed affald, som andre kan bruge som ressource? Har din virksomhed løst affaldshåndtering på en innovativ måde? Så kan I dele og udveksle erfaringer her, og skab værdi for din og andres virksomheder.

Innovation, viden og inspiration

Gennem innovation, viden og inspiration kan din virksomhed være med til at skabe nye økonomiske, miljørigtige og socialt ansvarlige løsninger til gavn for Næstved, såvel som Region Sjælland.

Det cirkulære kredsløb

Cirkulær økonomi fokuserer på en grønnere klode ved at genbruge affaldsprodukter eller ved at genanvende materialerne i nye produkter. I sidste ende kan dette skabe en bedre og stærkere økonomi i din virksomhed.