Om Ressource City

Omdrejningspunkt for grøn omstilling

Hvad er Ressource City?

Iværksat og drevet af Næstved Kommune, er Ressource City omdrejningspunktet for grøn omstilling; en klynge af innovation, viden og inspiration, der sætter rammen for bæredygtig erhvervsudvikling.

Ressource City er et grønt udviklingsprojekt med fokus på at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejderne hjælper Ressource City med at udvide virksomhedernes innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

Med adresse i den gamle papirfabrik Maglemølle 31, står Ressource City som en platform for at geare kommunale midler til bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Vi er et unikt testcenter i Danmark, hvor virksomheder kan afprøve forretningsideer og deltage i erhvervsudviklingsprojekter.

Ressource City er en del af nationale og internationale netværk inden for cirkulær økonomi. Gennem netværkene opnår Ressource City adgang til viden og erfaringer, som bidrager til grøn vækst i Næstved.

Hovedaktiviteter

Ressource City arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Gennem  projekter arbejder vi med følgende hovedaktiviter:

Fokusering på virksomhederne og deres værdi- og leverandørkæder

Virksomhederne understøttes i processen med omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi gennem Ressource Citys viden og erfaring. Der skabes værdi for virksomhederne, som de kan omsætte til vækst.

Facilitering af virksomheders afprøvning af grønne løsninger

Gennem Næstved Kommune skaber Ressource City værdi for virksomhederne, så grønne løsninger kan markedsafprøves i mindre skala. Næstved Kommune går forrest og er klar til at udvikle kommunen i samarbejde med virksomheder, som kan og vil den grønne dagsorden.

Synliggørelse af Næstved Kommune som bæredygtig

Værdi for virksomhederne skabes gennem stærke samarbejder. Samtidig skabes der ny viden til både eksisterende og potentielle virksomheder i Næstved samt besøgende.

Bidrag til uddannelse af det fremtidige grønne arbejdsmarked

Med viden og erfaring inden for den grønne udvikling, bidrager Ressource City til uddannelsen af den grønne generation.

Projekter i Ressource City

Arbejdet i Ressource City er projektorienteret. Læs mere om de enkelte projekter under ‘Projekter’ i menuen.

Projektet Baltic Industrial Symbioses (BIS) indebærer screening af virksomheder og peer-to-peer-udveksling for industrielle symbiose-udøvere. Kortlægning af grønne forretnings- og samarbejds-muligheder. Policies og toolkits som grundlag for dialog og politisk læring i de baltiske lande.

Bæredygtig Grøn Byudvikling (BGB) er et regionalfondsprojekt med støtte fra EU og Næstved Kommune. Projektet er opdelt i to dele – Innovative SMV’er og Innovativ Affaldsoptimering og Energireduktion.

Kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland går sammen om udvikle cirkulære og affaldsfrie samfund. I projektet bidrager Ressource City med viden med opdatering af onlineportalen vcø.dk, OG inspirationsmateriale om cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen, som vil blive testet på udvalgte lærere og elever på EUC Sjælland samt udvalgte håndværkere i Region Sjælland.

Advisory Board

Medlemmer i advisory board

Tina Højlund Pedersen, formand for Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune og formand for Advisory Boardet

Sven Koefoed-Hansen, direktør i Næstved Kommune og næstformand for Advisory Boardet

Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening

Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark

Peter Holt, technical director i NOVENCO Building & Industry

Rasmus Holst-Sørensen, direktør i Næstved Erhverv A/S

Kim Holmberg, CFO Nordic i Ardagh Group 

Kim Lykke, afdelingsleder i Reiling Glasrecycling Danmark ApS

Susanne Stubgaard, rektor på Næstved Gymnasium og HF

Rasmus Jørgensen, direktør i og ejer af KALK A/S

Ressource Citys Advisory Board kommer med input, ideer og sparring til vores arbejde med henblik på at skabe fremdrift, resultater og udvikling i Ressource City. Boardet bidrager desuden til at identificere muligheder for, hvordan Ressource City kan skabe værdi, samtidig med at de udfordrer de strukturelle rammer og forretningsmodeller inden for genanvendelse af affald og cirkulær økonomi.

Advisory Boardet mødes to gange årligt.

Meeting ab

Vil du være en del af netværket?