Close
Skip to content

Om Ressource City

Omdrejningspunkt for grøn omstilling

Ressource City omsætter viden om grøn omstilling til værdi for virksomheder i Næstved Kommune, så virksomhederne kan skabe vækst.

Ressource City har fokus på at virksomhederne i Næstved skal opnå en konkurrencefordel og derved vækst gennem grøn omstilling. Det sker gennem projektarbejde, netværksarrangementer, konferencer og besøgsaktiviteter – alle med fokus på cirkulær økonomi, grønne løsninger og vækst.

Ressource City arbejder for at skabe samarbejder mellem virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Gennem samarbejderne hjælper Ressource City med at udvide virksomhedernes innovationskraft og miljøvenlige profil mod en stærk cirkulær økonomi.

Ressource City arbejder og samarbejder lokalt, regionalt og nationalt/internationalt. Gennem nationale og internationale netværk inden for cirkulær økonomi opnår Ressource City adgang til viden og erfaringer, som bidrager til grøn vækst i Næstved.

Ressource Citys arbejde taler ind i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 7, 8, 11, 12, 13 og 17.

Hovedaktiviteter

Ressource City arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi. Gennem  projekter arbejder vi med følgende hovedaktiviter:

Fokus på virksomhederne og deres værdi- og leverandørkæder

Virksomhederne understøttes i processen med omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi gennem Ressource Citys viden og erfaring. Der skabes værdi for virksomhederne, som de kan omsætte til vækst.

Facilitering af virksomheders afprøvning af grønne løsninger

Gennem Næstved Kommune skaber Ressource City værdi for virksomhederne, så grønne løsninger kan markedsafprøves i mindre skala. Næstved Kommune går forrest og er klar til at udvikle kommunen i samarbejde med virksomheder, som kan og vil den grønne dagsorden.

Synliggørelse af Næstved Kommune som bæredygtig

Værdi for virksomhederne skabes gennem stærke samarbejder. Samtidig skabes der ny viden til både eksisterende og potentielle virksomheder i Næstved samt besøgende.

Bidrag til uddannelse af det fremtidige grønne arbejdsmarked

Med viden og erfaring inden for den grønne udvikling, bidrager Ressource City til uddannelsen af den grønne generation.

Årsrapport 2021

Vil du være en del af netværket?