Om Ressource City

Omdrejningspunkt for grøn omstilling

Hvad er Ressource City?

Ressource City sætter rammen og mulighederne for bæredygtig erhvervsudvikling. Vi hjælper erhvervslivet med at udnytte det store forretningsmæssige potentiale inden for cirkulær økonomi. Gennem samarbejdet med virksomheder, styrker Ressource City deres innovationskraft samt den sociale og miljømæssige profil på vejen mod en stærk cirkulær økonomi.

Med adresse i den gamle papirfabrik Maglemølle 31, står Ressource City som en fantastisk platform for at geare kommunale midler til bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Vi er et unikt testcenter i Danmark, hvor virksomheder kan afprøve forretningsideer og deltage i disse erhvervsudviklingsprojekter.

Ressource Citys arbejde giver virksomhederne mulighed for økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Sammen skaber vi et grønnere samfund, der både økonomisk og miljømæssigt er mere bæredygtigt.

Mål og strategi 2018 – 2019

Ressource City har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Gennem  projekter arbejder vi ud fra følgende målsætninger:

Branding af Næstved

Ressource City forstærker Næstved Kommunes styrkeposition inden for cirkulær økonomi. Det gør vi blandt andet ved at udbygge det regionale, nationale og internationale samarbejde med fokus på virksomhederne i Næstved Kommune og Region Sjælland.

Viden, værdi og vækst

Ressource City omsætter viden til værdi for virksomheder i Region Sjælland og Ressource City-netværket.

Virksomhedsfokus

Ressource City skaber nye virksomheder og arbejdspladser gennem bæredygtig erhvervsfremme.

Networking og arrangementer

Ressource City opretter og vedligeholder virksomhedsrettede netværk amt fire årlige arrangementer og en årlig konference.

Projekter i Ressource City

Arbejdet i Ressource City er projektorienteret. Læs mere om de enkelte projekter under ‘Projekter’ i menuen.

01

Bæredygtig Grøn Byudvikling

Bæredygtig Grøn Byudvikling (BGB) er et regionalfondsprojekt med støtte fra EU og Næstved Kommune. Projektet er opdelt i to dele – Innovative SMV’ere og Affaldsoptimering og Energireduktion.

02

Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) er en videreudvikling af Ressource Citys arbejde, og er økonomisk støttet af Region Sjælland. Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi, og har en særskilt hjemmeside på www.vcø.dk

03

Baltic Industrial Symbiosis

The project Baltic Industrial Symbioses (BIS) promotes industrial symbiosis, a concept for sustainable regional development, across the Baltic Sea region. The project establishes peer-to-peer exchange for industrial symbiosis practitioners.

Advisory board

Ressource Citys advisory board kommer med input, ideer og sparring til vores arbejde med henblik på at skabe fremdrift, resultater og udvikling i Ressource City. Boardet bidrager til identificere muligheder for hvordan Ressource City kan skabe værdi, samtidig med at de udfordrer de strukturelle rammer og forretningsmodeller inden for genanvendelse af affald og cirkulær økonomi.

Advisory boardet mødes to gange årligt på Maglemølle 31.

Fra venstre mod højre:
Rasmus Holst-Sørensen (direktør for Næstved Erhverv A/S),
Kim Holmberg (økonomidirektør i Ardagh Glass Holmegaard A/S),
John Kusz (administrerende direktør for AffaldPlus),
Sven Koefoed-Hansen (teknisk direktør i Næstved Kommune og næstformand for Ressource Citys advisory board),
Kim Lykke (afdelingschef i Reiling Glasrecycling Danmark ApS),
Daniel Lillerøi (formand for Ressource Citys advisory board og udvalgsformand for Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune),
Rasmus Jørgensen (direktør og ejer af KALK A/S),
Peter Thorn (administrerende direktør for M. Larsen A/S / REMONDIS)
Torben Johansen (formand for Næstved Erhvervsforening).

Portræt af ni mænd, der repræsenterer Ressource Citys Advisory Board.

Vil du være en del af netværket?