Om Ressource City

Omdrejningspunkt for grøn omstilling

Hvad er Ressource City?

Ressource City er omdrejningspunkt for grøn omstilling. Vi er en innovations-, videns- og inspirationsklynge, der sætter rammen og mulighederne for bæredygtig erhvervsudvikling. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige aktører. Gennem samarbejdet med virksomheder, styrker Ressource City deres innovationskraft og miljømæssige profil på vejen mod en stærk cirkulær økonomi.

Med adresse i den gamle papirfabrik Maglemølle 31, står Ressource City som en platform for at geare kommunale midler til bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Vi er et unikt testcenter i Danmark under Næstved Kommune, hvor virksomheder kan afprøve forretningsideer og deltage i erhvervsudviklingsprojekter.

Ressource Citys arbejde giver virksomhederne mulighed for økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. Vi understøtter erhvervslivets omstilling til cirkulær økonomi gennem vidensformidling, erfaringsudveksling og netværksskabelse.

Mål og strategi

Ressource City har fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Gennem  projekter arbejder vi ud fra følgende målsætninger:

Branding af Næstved

Ressource City forstærker Næstved Kommunes styrkeposition inden for cirkulær økonomi. Det gør vi blandt andet ved at udbygge det regionale, nationale og internationale samarbejde med fokus på virksomhederne i Næstved Kommune og Region Sjælland.

Viden, værdi og vækst

Ressource City omsætter viden til værdi for virksomheder i Region Sjælland og Ressource City-netværket.

Virksomhedsfokus

Ressource City skaber nye virksomheder og arbejdspladser gennem bæredygtig erhvervsfremme.

Networking og arrangementer

Ressource City opretter og vedligeholder virksomhedsrettede netværk samt fire årlige arrangementer og en årlig konference.

Projekter i Ressource City

Arbejdet i Ressource City er projektorienteret. Læs mere om de enkelte projekter under ‘Projekter’ i menuen.

Projektet Baltic Industrial Symbioses (BIS) indebærer screening af virksomheder og peer-to-peer-udveksling for industrielle symbiose-udøvere. Kortlægning af grønne forretnings- og samarbejds-muligheder. Policies og toolkits som grundlag for dialog og politisk læring i de baltiske lande.

Bæredygtig Grøn Byudvikling (BGB) er et regionalfondsprojekt med støtte fra EU og Næstved Kommune. Projektet er opdelt i to dele – Innovative SMV’er og Innovativ Affaldsoptimering og Energireduktion.

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) er en videreudvikling af Ressource Citys arbejde, og er økonomisk støttet af Region Sjælland. Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi, og har en særskilt hjemmeside på www.vcø.dk

Advisory board

Ressource Citys advisory board kommer med input, ideer og sparring til vores arbejde med henblik på at skabe fremdrift, resultater og udvikling i Ressource City. Boardet bidrager til identificere muligheder for hvordan Ressource City kan skabe værdi, samtidig med at de udfordrer de strukturelle rammer og forretningsmodeller inden for genanvendelse af affald og cirkulær økonomi.

Advisory boardet mødes to gange årligt på Maglemølle 31.

Portræt af ni mænd, der repræsenterer Ressource Citys Advisory Board.

Vil du være en del af netværket?