Projekt
Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Innovative SMV’er

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), særligt inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Næstved og Danmark hjælper projektet med at fremme innovative løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus er især genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet, men andre virksomheder med innovative grønne ideer har også mulighed for at blive understøttet.

Med håndteringen af store mængder affald og fokusset på miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, besidder bygge- og anlægsbranchen et stort udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i de gode erfaringer og netværk indenfor bl.a. genbrug af glas kan projektet gennem Ressource City hjælpe med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet.

Innovative affaldsløsninger og energireduktion

Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved.

Affaldsoptimering sker i forbindelse med affaldsforebyggelse og –håndtering i byerne, hvor vi lægger særlig vægt på genanvendelse og nyttiggørelse af eksisterende affaldsmængder.

Projektet arbejder desuden målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette sker gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, iværksætter Bæredygtig Grøn Byudvikling konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi fokuserer primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

Sort/hvid foto af et nedgravet affaldssystem lavet af joca A/S. Skraldespande/affaldsspande med metal på siderne, der minder op kasser. De står ud til en vej og er nemme at tilgå. Billedet er et eksempel på, hvordan det nedgravede system vil komme til at se ud i testområdet i Næstved Midtby, som EU-projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling iværksætter september 2019

Samarbejdet mellem BGB og virksomheder

Rekrutteringen af små og store virksomheder, der vil fokusere på genanvendelse og optimering af affald eller som har innovative grønne ideer er vigtig for at skabe et godt og givende samarbejde.

 • AffaldPlus


  AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. De arbejder i fællesskab med seks kommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver de affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi.

  Samarbejdet mellem Bæredygtig Grøn Byudvikling har blandt andet ført til PlusByg – et genbrugsbyggemarked, hvor der sælges byggematerialer, værktøj, større møbler, hus- og haveartikler som et led i at sikre, at flere ressourcer genbruges.

 • Læsø Zostera logo


  Læsø Zosteras isoleringsbats af ålegræs bygger på flere hundrede års erfaring med tangisolering og tangtage. De er et produkt af mødet mellem en naturlig, afprøvet råvare og ny teknologi. Isoleringsmaterialet har opnået Cradle to Cradle-certificering på Guld-niveau. Det skyldes at produktet er fundet fri for skadelige stoffer.

  I samarbejde med Bæredygtig Grøn Byudvikling videreudvikler og afprøver Læsø Zostera nye metoder til indsamling af ålegræs i Næstved Kommune. På den måde kan Læsø Zostera få videreudviklet deres markedspotentiale.

 • Dansk Celleglas (1)


  Dansk Celleglas laver produkter af 100% affaldsglas. Ved at anvende byggematerialer fra Dansk Celleglas bidrages til udbredelse af cirkulær økonomi med produkter. De leverer materialer med CE-mærkning og normalt produktansvar, der lever op til de strengeste standarder – uden at gå kompromis med kvalitet eller arbejdsmiljø.

  Bæredygtig Grøn Byudvikling hjælper Dansk Celleglas med afprøvning af letfyldsmateriale som isoleringsmateriale.

 • joca


  joca er Danmarks førende leverandør af affaldssystemer med tilhørende containere mv. Kunderne er primært kommunale affaldsselskaber/afdelinger, boligselskaber og private vognmænd.

  I samarbejde med Bæredygtig Grøn Byudvikling videreudvikler joca deres innovative affaldssystemer. Det sker bl.a. ved afprøvning af et nedgravet system for beboere og erhvervsdrivende i Næstved Bymidte i begyndelsen af september 2019.

 • Freezetec

  FreezTec udvikler og producerer højkvalitetsmellemlæg i plastik, der lægges mellem produkter, der skal frystes fryses eller tøs hurtigt op. Det giver en effektiv og hurtig frysning samtidig med at det sparer miljøet for tonsvis af CO2-udledning.

  Bæredygtig Grøn Byudvikling og Freezetec udvikler sammen på markedspotentialet inden for energireduktion. i frysehuse.

Synergien mellem delprojekterne

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Projektpartnere

DTU
AffaldPlus
Næstved Erhverv
Næstved Fjernvarme
Zealand
joca