Close
Skip to content

Projekt Cirkulær Sjælland
– Byg Brugt

Region Sjælland

Kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland går sammen om udvikle cirkulære og affaldsfrie samfund. 

Det er en bunden opgave at stoppe spild af materialer og fødevare; at genbruge og genanvende; og at minimere udledningen af CO2. Vi skal ændre måden, vi producerer, forbruger og bortskaffer – lige fra byggematerialer til fødevarer. Det er en stor omstilling med mange perspektiver i spil med utallige steder at tage fat. Det kræver, at vi går sammen på tværs af perspektiver, fokuserer vores indsatser og arbejder for omstillingen. 

For at sikre et cirkulært og affaldsfrit samfund, gik kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland sammen – og det var Ressource City en del af.

Partnerne tog fat i indsatser inden for to spor i den cirkulære omstilling: Byg Brugt og Det store Spisekammer. Grunden til det er, at byggeriet står for 35% af al affald, der produceres i Danmark – og at vi skal tage stilling til hvordan biomasserester fra landbruget og fødevareproduktionen bidrager bedst til værdiskabelse i samfundet. I løbet af projektet gennemførte partnerne indsatser for at stoppe spild af byggematerialer på byggepladser og udvikle forslag til, hvordan vi kan bruge rester fra landbrug og fødevarefællesskaber til nye fødevareprodukter.

I projektet bidrog Ressource City med viden ved at opdatere onlineportalen vcø.dk inden for de fire nuværende områder: Vidensbanken, Projekter & Støtte, Eksempler og Restmaterialer. Derudover udarbejdede Ressource City inspirationsmateriale om cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen, som vil blive testet på udvalgte lærere og elever på EUC Sjælland samt udvalgte håndværkere i Region Sjælland.  Ressource City udarbejdede desuden overordnede kortlægninger af tre værdikæder inden for hhv. Nedrivning, Renovering og Nybyggeri. 

Værdikæder for cirkulær nedrivning, renovering og nybyggeri

Text content

Hvad er VCØ.dk?

vcø.dk (560x315px)

Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) er en online platform, der har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet, der oplever et stigende fokus og efterspørgsel efter cirkulære og bæredygtige løsninger.

Formålet med VCØ.dk er at skabe kendskabet til grøn omstilling, og samtidig gøre det nemmere for alle interessede at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der ligger i den cirkulære økonomi. VCØ.dk skal fungere som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling, på tværs af alle brancher.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi er forankret i Ressource City under Næstved Kommune og er etableret med økonomisk støtte fra Region Sjælland.