Bæredygtig Grøn Byudvikling

Ressource City har, som en del af Næstved Kommune, ansøgt og fået bevilget 8 millioner kr. fra EU til projektet Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling, der har et samlet projektbudget på 16 millioner kr. Projektet strækker sig over 3 år (2018 – 2020), og er opdelt i to delprojekter Innovative SMV’ere og Affaldsoptimering og Energireduktion.

For kontaktoplysninger og informationer, læs mere her.

Logo for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Innovative SMV’ere

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’ere), særlig inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Næstved og Danmark hjælper projektet med at fremme innovative løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus er især genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet, men andre virksomheder med innovative grønne ideer har også mulighed for at blive understøttet.

Med håndteringen af store mængder affald og fokusset på miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, besidder bygge- og anlægsbranchen et stort udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i de gode erfaringer og netværk indenfor bl.a. genbrug af glas kan projektet gennem Ressource City hjælpe med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet.

Affaldsoptimering og energireduktion

Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved.

Affaldsoptimering sker i forbindelse med affaldsforebyggelse og –håndtering i byerne, hvor vi lægger særlig vægt på genanvendelse og nyttiggørelse af eksisterende affaldsmængder.

Projektet arbejder desuden målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette sker gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, iværksætter Bæredygtig Grøn Byudvikling konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi fokuserer primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

Synergien mellem delprojekterne

Der er synergi mellem de to delprojekter i Bæredygtig Grøn Byudvikling. Synergien bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.