Close

Projekt Mærk Næstved –
Bæredygtig Grøn Byudvikling

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Ressource City

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling er et EU-regionalfondsprojekt med en EU-finansiering på 8 millioner kroner. 

Projektet har fire indsatsområder, der er fordelt på to delprojekter. Delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Bæredygtig Grøn Byudvikling hjælper små og mellemstore virksomheder ved at fremme innovative og bæredygtige løsninger. Samtidig arbejder projektet med affaldsforebyggelse og -håndtering ved brug af innovative affaldsløsninger i Næstved midtby. Derudover arbejder Bæredygtig Grøn Byudvikling målrettet med energireduktion og -effektivisering i offentlige bygninger i Næstved og bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere.

Synergien mellem delprojekterne

Plusbyg

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Plusbyg