Projekter - Ressource City

Projekter

 
 

  • 1 Bæredygtig Grøn Byudvikling
  • 2 ∙ Innovative SMV'ere
  • 3 ∙ Affaldsoptimering og energireduktion
  • 4 ∙ Synergi mellem projekterne
  • 5 Videnscenter for Cirkulær Økonomi
1 Bæredygtig Grøn Byudvikling

Bæredygtig Grøn Byudvikling

Ressource City har, som en del af Næstved Kommune, ansøgt og fået bevilget 8 millioner kr. fra EU til projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling, der har et samlet projektbudget på 16 millioner kr. Projektet strækker sig over 3 år (2018 – 2020), og er opdelt i to delprojekter Innovative SMV’ere og Affaldsoptimering og Energireduktion. Du kan læse mere ved at vælge i menuen.

 

For at gøre vores visioner til virkelighed, har vi allieret os med Næstved Erhverv, DTU Diplom, AffaldPlus, Erhvervsakademi Sjælland og Næstved Fjernvarme som projektpartnere.

 

For kontaktoplysninger og informationer, læs mere her.

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2 ∙ Innovative SMV'ere

Innovative SMV'ere

Projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’ere), særlig inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Næstved og Danmark hjælper projektet med at fremme innovative løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus er især genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet, men andre virksomheder med innovative grønne ideer har også mulighed for at blive understøttet.

 

Med håndteringen af store mængder affald og fokusset på miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, besidder bygge- og anlægsbranchen et stort udviklingspotentiale. Med udgangspunkt i de gode erfaringer og netværk indenfor bl.a. genbrug af glas kan projektet gennem Ressource City hjælpe med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet. 

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

3 ∙ Affaldsoptimering og energireduktion

Affaldsoptimering og energireduktion

Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet med innovative affaldsløsninger og reduktion af energiforbruget i Næstved.

 

Affaldsoptimering sker i forbindelse med affaldsforebyggelse og –håndtering i byerne, hvor vi lægger særlig vægt på genanvendelse og nyttiggørelse af eksisterende affaldsmængder.

 

Projektet arbejder desuden målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette sker gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

 

For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, iværksætter Bæredygtig Grøn Byudvikling konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi fokuserer primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

4 ∙ Synergi mellem projekterne

Synergi mellem projekterne

Der er synergi mellem de to delprojekter i Bæredygtig Grøn Byudvikling. Synergien bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

Logo for Næstved Kommunes oplevelsessite, Mærk Næstved, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

5 Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Cirkulær økonomi er stadig i en modningsfase, hvor formidling af den nyeste viden og erfaringer på området er essentiel for at grøn omstilling kan blive en realitet. Et videnscenter vil understøtte dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling og deling af erfaring. Det gør det nemmere for virksomheder at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære økonomi.

 

Ressource City vil etablere et Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ), som skal fungere som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling.

 

Indsamling og formidling af viden er projektets fokusområde, så vi bedst muligt kan understøtte lokale og regionale virksomheder i deres grønne omstilling og udviklingsarbejder. Ved at samle vores viden og erfaring i et videnscenter, skaber vi et omdrejningspunkt, der bringer virksomheder sammen lokalt og på tværs af Region Sjælland. Læs mere om vores tanker og visioner omkring VCØ her.

 

I efteråret 2018 lanceres Videnscenteret for Cirkulær Økonomi.