Projekter

Igangværende projekter i Ressource City

Baltic Industrial Symbiosis

Baltic Industrial Symbiosis (BIS) er et interreg projekt. Projektet indebærer screening af virksomheder og peer-to-peer-udveksling for industrielle symbiose-udøvere. Kortlægning af grønne forretnings- og samarbejds-muligheder. Policies og toolkits som grundlag for dialog og politisk læring i de baltiske lande.

Delprojekt 1 - Innovative SMV'er

Bæredygtig Grøn Byudvikling (BGB) er et regionalfondsprojekt med støtte fra EU og Næstved Kommune. Delprojektet Innovative SMV’er understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder, særligt inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved.

Delprojekt 2 - Innovative affaldsløsninger og energireduktion

BGB er et regionalfondsprojekt med støtte fra EU og Næstved Kommune. Delprojektet fokuserer på affaldshåndtering og -optimering samt energireduktion og -effektiviseringer i bygninger i Næstved.

Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi (VCØ) er en videreudvikling af Ressource Citys arbejde, og er økonomisk støttet af Region Sjælland. Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi, og har en særskilt hjemmeside på www.vcø.dk

Har du en projektidé?